Search Results: esteeton-opiskelu

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…hän vas- taanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Opiskeluajan kesto näkyy opiskelijalle WebOodissa kohdissa Omat perustiedot sekä OodiHOPS. Lisätietoa opiskeluoikeudesta ja poissaoloista: www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus. http://www.uef.fi/kielikeskus/ahot-korvaavuudet http://www.uef.fi/kielikeskus/ahot-korvaavuudet http://www.uef.fi/kielikeskus/ahot-kokeet http://www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus 28 Filosofinen tiedekunta | Humanistinen osasto… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2017-2018

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…pe- rustietoja yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen toiminnasta. Konkreettisemmin opinnot ja opiskelua koskevat suunnitelmat hahmottuvat ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana, ja työ jatkuu tilannetarkistusten muodossa läpi koko opiskeluajan. Opiskelusuunnitel- man kruunaa tutkinnon suorittaminen… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…ja –opiskelu) ja sihteerit (opetusjärjestelyt). 8.3 OPETUKSEN ERITYISJÄRJESTELYT Itä-Suomen yliopistossa on laadittu Ohjeet erityisjärjestelyistä esteettömän opiskelun tu- eksi, joita noudatetaan tiedekunnan laitosten opetuksen erityisjärjestelyjä harkittaessa (uef.fi/opiskelu/esteeton). Opiskelija voi hakea erityisjärjestelyjä… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

yhka_2018-2019 [pdf]

…ja ajankohtaisista tapahtumista löytyy yliopiston kansainvälisten opiskelijapalve- luiden sivuilta: https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/vaihto-opiskelu-ja-kansainvalisty- minen/ Muutamia opiskeluun liittyviä käytännön asioita Opintorekisteri WebOodi on UEF:ssä käytössä oleva opiskelun tietojärjestelmä. Sieltä löytyvät tutkinto- rakenne, opintojaksojen kuvaukset… Continue Reading yhka_2018-2019

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…luku- vuotta. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin hän vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Opiskeluajan kesto näkyy opiskelijalle WebOodissa kohdissa Omat perustiedot sekä OodiHOPS. Lisätietoa opiskeluoikeudesta ja poissaoloista: www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus-ja- ilmoittautuminen…. Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…saa tiedon opiskelupaikan saamisesta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietoja yliopiston, tiedekunnan ja opetusyksikön toiminnasta. Konkreettisemmin opinnot ja opiskelua koskevat suunnitelmat hahmottuvat ensimmäisen lukukauden aikana, ja tarkentuvat läpi koko opiskeluajan. Opiskelusuunnitelman päämäärä… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015