Search Results: harjoittelu-ulkomailla

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…€. Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan. Jos harjoitteluun on myönnetty yliopiston tukea, täyttää opiskelija ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusopimuksen yliopiston ja harjoittelupaikan kesken. Muutoin lähetetään harjoitteluyhdyshenkilölle vapaamuotoi- nen ilmoitus harjoittelun aloittamisesta. Opiskelija… Continue Reading LUMET opinto-opas 2017-2018

kapsy_2018-2019 [pdf]

…työharjoittelu (esim. nk. hallinnonharjoittelu) opiskelijan työelämäorientaation mukaisessa harjoittelu– paikassa. Harjoittelussa perehdytään koulutusalan asiantuntijuutta edellyttäviin työteh- täviin käytännössä ja kehitetään ammatillista osaamista. Opiskelijat etsivät harjoittelu– paikat itse. Työharjoitteluun on mahdollista hakea… Continue Reading kapsy_2018-2019

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…Oppimistehtävä on opintojaksolla ilmoitetusta aiheesta tarkempien ohjeiden mukaan joko yksilö- tai ryhmätyönä tehtävä työ. Opetusharjoittelu Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjattua opetusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupaikassa. Portfolio Portfolion… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2016-2017

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…joko yksilö- tai ryhmätyönä tehtävä työ. Opetusharjoittelu Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjattua opetusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupaikassa. Portfolio Portfolion tarkoituksena on kerätä yhteen opiskelijan osaamista ja asiantuntijuutta…. Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2017-2018