Search Results: joo-en

FILO Teologia opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…näkökulmasta. Opiskelija voi hakea JOO-opintoja enintään noin yhden perusopintokokonaisuuden eli 25 opintopisteen verran. JOO-opinto-oikeuden myöntämisen kriteereistä on tarkempia tietoja yliopiston verkkosivuilla (www.uef.fi/opiskelu/joo-opinnot). Joustavan opinto-oikeuden hakeminen tapahtuu valtakunnallisen JOOPAS-verkkopalvelun kautta (www.joopas.fi)…. Continue Reading FILO Teologia opinto-opas 2014-2015

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…Hakulomake palautetaan filosofisen tiedekunnan JOO-yhteyshenkilölle. Opiskelijan tulee itse ottaa selvää kohdeyliopiston hakuajoista, jotka voivat vaihdella. Lisätietoja JOO-opinnoista saa yliopiston verkkosivuilta (www.uef.fi/opiskelu/joo-opinnot), JOOPAS-verkkopalvelusta (www.joopas.fi) sekä hallintopalvelukeskuksesta. Filosofisen tiedekunnan JOO-yhteyshenkilö on hallintopäällikkö… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2016-2017

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

JOO-opinto-oikeuden myöntämisen kriteereistä on tarkempia tietoja yliopiston verkkosivuilla (www.uef.fi/opiskelu/joo-opinnot). https://www.uef.fi/fi/opiskelu/opinnot 24 Filosofinen tiedekunta Opinto-oikeutta haetaan yliopistojen yhteisellä JOO-hakulomakkeella, jonka saa tulostettua Joopas-palvelun verkkosivuilta osoitteesta https://confluence.csc.fi/display/JOO/JOOPAS. Hakemukseen tulee liittää hyväksytty HOPS… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2015-2016

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

JOO-yhteyshenkilölle. Opiskelijan tulee itse ottaa selvää koh- deyliopiston hakuajoista, jotka voivat vaihdella. Lisätietoja JOO-opinnoista saa Kamusta opiskelijan käsikirjasta, JOOPAS-verkkopalvelusta (www.joopas.fi) sekä opintopalveluista. Filosofisen tiedekunnan JOO-yhteyshenkilö Opintopalveluiden päällikkö Päivi Peltoperä sähköposti… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2017-2018

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…verkkosivuilla (www.uef.fi/opiskelu/joo-opinnot). Joustavan opinto-oikeuden hakeminen tapahtuu valtakunnallisen JOOPAS-verkkopalvelun kautta (www.joopas.fi). Opinto-oikeutta haetaan yliopistojen yhteisellä JOO-hakulomakkeella. Useimmissa yliopistoissa on käytössä sähköinen JOO-hakulomake. Kuitenkaan kaikki yliopis- tot eivät käytä sähköistä hakua ja… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2014-2015

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…noin yhden perusopintokokonaisuuden eli 25 opintopisteen verran. JOO-opinto-oikeuden myöntämisen kriteereistä on tarkempia tietoja Kamussa opiskelijan käsikirjassa. Opinto-oikeutta haetaan yliopistojen yhteisellä JOO-hakulomakkeella, jonka saa tulostet- tua Joopas-palvelun verkkosivuilta osoitteesta https://confluence.csc.fi/disp- lay/JOO/JOOPAS…. Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2017-2018

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ei myönnetä, mikäli haettua ainetta opetetaan kotiyliopistossa. Joustavan opinto-oikeuden valtakunnallinen verkkopalvelu (JOOPAS) löytyy www- osoitteesta joopas.fi. Kaikki yliopistot eivät käytä sähköistä hakua eivätkä JOOPAS- palvelua. Jos haet opiskeluoikeutta johonkin näistä… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

FILO Teologia opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…jan käsikirjassa (kamu.uef.fi). Opinto-oikeutta haetaan yliopistojen yhteisellä JOO-hakulomakkeella, jonka saa tulostet- tua Joopas-palvelun verkkosivuilta osoitteesta https://confluence.csc.fi/disp- lay/JOO/JOOPAS. Hakemukseen tulee liittää hyväksytty HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) ja opintosuoritusrekisteriote. Hakuaika Itä-Suomen yliopiston puol-… Continue Reading FILO Teologia opinto-opas 2017-2018