Search Results: joo-en

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…vaikutusten selvittämiseen sekä solutason vaikutusmekanismien ymmärtämiseen. Ympäristöekologian opintoko- konaisuus keskittyy ekosysteemeissä esiintyvien vuorovaikutusten ymmärtämiseen sekä ympäristömuutosten merkitykseen ekosysteemien vuorovaikutustilanteissa. Biogeokemian opintokokonaisuudessa perehdytään ilmastomuutoksen taustatekijöihin ja biogeokemiallisten prosessien merkitykseen ympäristömuutoksissa. Opetus… Continue Reading LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ensimmäisenä opintovuo- tena Uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja HOPSien hyväksyminen http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut 16 Filosofinen tiedekunta | Humanistinen osasto Opetushenkilökunta Omaan oppiaineeseen ja opetukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus Oman oppiaineenContinue Reading FILO Hum opinto-opas 2016-2017

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…ja ekologisten vaikutusten selvittämiseen sekä solutason vaikutusmekanismien ymmärtämiseen. Ympäristöekologian opintoko- konaisuus keskittyy ekosysteemeissä esiintyvien vuorovaikutusten ymmärtämiseen sekä ympäristömuutosten merkitykseen ekosysteemien vuorovaikutustilanteissa. Biogeokemian opintokokonaisuudessa perehdytään ilmastomuutoksen taustatekijöihin ja biogeokemiallisten prosessien merkitykseenContinue Reading LUMET opinto-opas 2017-2018

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…loppuvaiheessa, viimeistään ensimmäisen lukuvuoden neljännen periodin päättyessä. Suuntautumisvaihtoehto muuttuu pääaineeksi maisteriopinnoissa. Kääntämisen opiskelijoilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Venäjän kielen ja saksan kielen opiskelijoiden suomen kielen taito todennetaan venäjän perusopintojenContinue Reading FILO Hum opinto-opas 2014-2015

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…den vuoden kuluessa ensimmäisen opintojakson alkamispäivämäärästä. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvat aine- ja syventävien opintojaksojen opintojaksot on suoritettava seitsemän vuoden kuluessa kliinisen vaiheen ensimmäisen opintojakson alkamispäivämäärästä. Lääketieteen laitoksen johtaja voi määrätä… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…puoltokäsittelyssä arvioidaan haettavien JOO-opintojen tarkoituksenmukaisuutta tutkinnon kokonaisuuteen opiskelijan työllistymisen näkökulmasta. Opiskelija voi hakea JOO-opintoja enintään noin yhden perusopintokokonaisuuden eli 25 opintopisteen verran. JOO-opinto-oikeuden myöntämisen kriteereistä on tarkempia tietoja yliopiston verkkosivuilla… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015