Search Results: kansainvalinen-harjoittelu

kapsy_2018-2019 [pdf]

…työharjoittelu (esim. nk. hallinnonharjoittelu) opiskelijan työelämäorientaation mukaisessa harjoittelu– paikassa. Harjoittelussa perehdytään koulutusalan asiantuntijuutta edellyttäviin työteh- täviin käytännössä ja kehitetään ammatillista osaamista. Opiskelijat etsivät harjoittelu– paikat itse. Työharjoitteluun on mahdollista hakea… Continue Reading kapsy_2018-2019

FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ryhmätyönä tehtävä työ. Opetusharjoittelu Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjattua ope- tusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupaikassa. Portfolio Portfolion tarkoituksena on kerätä yhteen opiskelijan osaamista ja asiantuntijuutta. Portfolio koostetaan… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017