Search Results: kasvatustiede

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…seuraavat jatkotutkinnot: Jatkotutkinto Tiedekunta Jatkotutkinnon pääaine Kasvatustieteen tohtori (KT) ja Kasvatustieteen lisensiaatti (KL) Filosofinen tdk Aikuiskasvatustiede, erityispeda- gogiikka, kasvatustiede, kotitalo- ustiede, käsityötiede Filosofian tohtori (FT) Filosofinen tdk Aikuiskasvatustiede, kasvatus- tiede… Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015

Aktiiviset opintoyhteisöt / Active Study Communities [Unknown]

…of Public Health“,”Master of Public Health“],[“Kasvatustiede ja psykologia / Education and Psychology”,”FILO”,”Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteis\u00f6“,”Psykologian p\u00e4\u00e4- ja sivuaineopinnoista (tiedotuskanava)\n\nErityisopettajien koulutus\n\nERO- ja ERO-sivuaineopiskelijat (SULJETTU ryhm\u00e4)\n\nVEO- ja VEO-sivuaineopiskelijat (SULJETTU ryhm\u00e4)\n\nOpojen Areena… Continue Reading Aktiiviset opintoyhteisöt / Active Study Communities

FILO ERASMUS [Unknown]

[[“ SOVELTAVA KASVATUSTIEDE JA OPETTAJANKOULUTUS / \n(Applied Education and Teacher Training) “,”#colspan#”],[“Maa“,”Opintojaksojen taso“],[“ Alankomaat \nHogeschool Rotterdam \nSaxion University of Applied Sciences”,” \n2/3\n1″],[“Belgia \nArteveldehogeschool\nVIVES University College\nThomas More Kempen\nKatholieke Universiteit Leuven”,” \n1/2\n1\n1\n3″],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””]]… Continue Reading FILO ERASMUS

2018_Ammattinimikkeet_KASVATUSTIETEELLINEN [pdf]

…lastentarhaopettaja vastuulastentarhaopettaja Aikuiskasvatustiede Ammatillinen opettaja (kasvatustieteen ja ammattiopettaja aikuiskasvatustieteen Business coach asiantuntijakoulutus) erityisasiantuntija henkilöstöassistentti HRO-päällikkö johtaja työterveyshoitaja kirjuri Kotitalouden ja tekstiilityön lehtori kouluttaja kulttuuripäällikkö laboratorionhoitaja/hallinto-ja henkilöstösihteeri lehtori luokanopettaja opettaja opintosihteeri… Continue Reading 2018_Ammattinimikkeet_KASVATUSTIETEELLINEN

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Itä-Suomen yliopiston tarjonnasta mm. seuraavia sivuaineita: Kansantaloustiede, tilastotiede, sosiaalipsykologia, oikeustiede, tietojenkäsittely- tiede, sosiologia, terveystaloustiede, kasvatustiede (esimerkkejä, ei tyhjentävä lista). 114 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta 5215600 Urheilujohtaminen -sivuainekokonaisuus, vähintään 25 op… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

Study communities [page]

Kasvatustiede ja psykologia / Education and Psychology FILO Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisö Psykologian pää- ja sivuaineopinnoista (tiedotuskanava) Erityisopettajien koulutus ERO- ja ERO-sivuaineopiskelijat (SULJETTU ryhmä) VEO- ja VEO-sivuaineopiskelijat (SULJETTU ryhmä)… Continue Reading Study communities