Search Results: kelpoisuus

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…opinnot (60 op) saadaan kelpoisuus opettaa perusopetuksen alemmilla luokilla (1-6). Lisäksi koulutuksessa suoritetaan sivuaineopintoina opettajan pedagogiset opinnot (60 op) (ks kelpoisuus yllä). Siirtyminen kemistiohjelmasta kemistitutkijaohjelmaan Kemistin koulutusvaihtoehdon opiskelija voi hakea… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opinnot (60 op) saadaan kelpoisuus opettaa perusopetuksen alemmilla luokilla (1-6). Lisäksi koulutuksessa suoritetaan sivuaineopintoina opettajan pedagogiset opinnot (60 op) (ks kelpoisuus yllä). 60 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Siirtyminen kemistiohjelmasta kemistitutkijaohjelmaan… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015