Search Results: kelpoisuus

kapsy_2018-2019 [pdf]

kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttami- sesta (105/2012) 8 §). ERILLISET VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN OPINNOT (VEO) Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan erityispedagogiikan oppiaine toteuttaa vuosina 2018-2019 sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (608/2005) 2… Continue Reading kapsy_2018-2019

Lumet tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 [pdf]

…tutkinnoista (794/2004), asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998), hallituksen 12.10.2016 hyväksymässä Itä-Suomen yliopiston johtosäännössä, hallituksen 13.12.2016 hyväksymässä Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä niihin tehtyine muutoksineen ja näissä pysyväismääräyksissä säädetään ja määrätään. Aineenopettajan koulutuksessa… Continue Reading Lumet tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017