Search Results: kielitaito

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…suomen tai ruotsin kielellä tutkintoasetuksen mahdollistamissa puitteissa. Kypsyysnäytteen kieltä koskeva vapaamuotoinen hakemus jätetään opintopäällikkö Satu Koukille. Opettajan kielitaitovaatimukset Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 986/1998 seuraavasti: Henkilökunnan jäsen Kielitaitovaatimus Rehtori… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…suomen tai ruotsin kielellä tutkintoasetuksen mahdollistamissa puitteissa. Kypsyysnäytteen kieltä koskeva vapaamuotoinen hakemus jätetään opintopäällikkö Satu Koukille. Opettajan kielitaitovaatimukset Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 986/1998 seuraavasti: Henkilökunnan jäsen Kielitaitovaatimus Rehtori… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…koskeva vapaamuotoinen hakemus jätetään opintopäällikkö Satu Koukille. Opettajan kielitaitovaatimukset Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 986/1998 seuraavasti: Henkilökunnan jäsen Kielitaitovaatimus Rehtori Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito Ammatillisesta… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2015-2016

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…270 8.6 Aiemmin tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ……………………………… 274 8.7 Tutkintojen kielitaitovaatimukset …………………………………………………………………………….. 276 8.8 Kansainvälisyys opinnoissa ja opiskelussa ……………………………………………………………….. 277 8.9 Työharjoittelu ………………………………………………………………………………………………………….. 279 8.10 Opinnäytteet ja kypsyysnäyte… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…pääaineen vaihtaminen …………………………………………. 20 5.3 Kielitaitovaatimukset ……………………………………………………………………………….. 20 5.4 HOPS ja sen laatiminen …………………………………………………………………………… 21 6 Opetussuunnitelmat ja tutkintorakenteet ……………………………………………………… 24 6.1 Biologia …………………………………………………………………………………………………. 26 6.1.1 Perustutkinnot ………………………………………………………………………………… 30 6.1.2… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015