Search Results: kielitaito

UEF skope opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…opintopalveluiden päällikölle Satu Koukille. Lisätietoja tutkinnon kielitaitovaatimuksista on akateemisen rehtorin päätöksessä (pää- tös 1003/12.00.01.01/2017). https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto // UEF 23 Osastonjohtaja voi myöntää opiskelijalle oikeuden… Continue Reading UEF skope opinto-opas 2018-2019

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…suomen tai ruotsin kielellä tutkintoasetuksen mahdollistamissa puitteissa. Kypsyysnäytteen kieltä koskeva vapaamuotoinen hakemus jätetään opintopäällikkö Satu Koukille. Opettajan kielitaitovaatimukset Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 986/1998 seuraavasti: Henkilökunnan jäsen Kielitaitovaatimus Rehtori… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ohjeet muusta kuin opintojen yhteydessä hankitun osaamisen tun- nustamisesta. Lisätietoja AHOT-menettelyistä saa laitosten amanuensseilta. 8.7 Tutkintojen kielitaitovaatimukset Tutkintojen kielitaitovaatimuksista säännellään tutkintoasetuksen 6 §:ssä (valtioneu- voston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004). Asetuksen… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…koskeva vapaamuotoinen hakemus jätetään opintopäällikkö Satu Koukille. Opettajan kielitaitovaatimukset Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 986/1998 seuraavasti: Henkilökunnan jäsen Kielitaitovaatimus Rehtori Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito Ammatillisesta… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2015-2016

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…suomen tai ruotsin kielellä tutkintoasetuksen mahdollistamissa puitteissa. Kypsyysnäytteen kieltä koskeva vapaamuotoinen hakemus jätetään opintopäällikkö Satu Koukille. Opettajan kielitaitovaatimukset Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 986/1998 seuraavasti: Henkilökunnan jäsen Kielitaitovaatimus Rehtori… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…16 Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot …………………………………………………………………… 16 Opinto-oikeuden siirto ja pääaineen vaihtaminen ………………………………………………….. 17 Kielitaitovaatimukset …………………………………………………………………………………………….. 18 HOPS ja sen laatiminen …………………………………………………………………………………………. 19 Opetussuunnitelmat ja tutkintorakenteet ………………………………………. 22 Biologia …………………………………………………………………………………………………………………. 26… Continue Reading LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017

30818993_UEF_Opinto-opas_2018-2019_Teologian osasto_netti [pdf]

…Lisätietoja tutkinnon kielitaitovaatimuksista on akateemisen rehtorin päätöksessä (päätös 1003/12.00.01.01/2017) ja Kamussa. https://kamu.uef.fi/wp-content/uploads/2017/09/koulusivistyskieli_ja_tutkinnon_kielitaitovaatimukset.pdf https://kamu.uef.fi/wp-content/uploads/2017/09/koulusivistyskieli_ja_tutkinnon_kielitaitovaatimukset.pdf Teologian osasto // UEF 27 Osastonjohtaja voi myöntää opiskelijalle oikeuden kirjoittaa kypsyysnäytteen muulla kuin suomen tai ruotsin… Continue Reading 30818993_UEF_Opinto-opas_2018-2019_Teologian osasto_netti