Search Results: laaketiede

TT Biolääketiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ulkomaille on http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede http://www.uef.fi/fi/laake/laaketiede http://www.uef.fi/biomed http://www.uef.fi/web/opiskelu/ergonomia http://www.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu6 http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede http://www.uef.fi/fi/hoitot/ http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede http://www.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 http://www.uef.fi/web/opiskelu/liikuntalaaketiede http://www.uef.fi/fi/liikuntalaaketiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/ravitsemustiede http://www.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 Opinto-opas 2015–2016 9 varteenotettava vaihtoehto. Kansainvälistä uraa pohjustaa koulutuksen englanninkielisyys maisterivaiheesta alkaen. TERVEYSTIETEIDEN KOULUTUSALAN PÄÄAINEEET… Continue Reading TT Biolääketiede opinto-opas 2015-2016

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…koulutus lääkärin tehtäviin. Koulutus johtaa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon. Vuotuinen opiskelijoiden sisäänotto on yhteensä 132 uutta opiskelijaa. http://www.uef.fi/web/opiskelu/farmasia http://www.uef.fi/web/opiskelu/farmasia http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede http://www.uef.fi/opiskelu/terveyden-biotieteet http://www.uef.fi/web/opiskelu/ergonomia http://www.uef.fi/kttravi/ergonomia http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/liikuntalaaketiedeContinue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015

Yhka opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ulkomaille on http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede http://www.uef.fi/fi/laake/laaketiede http://www.uef.fi/biomed http://www.uef.fi/web/opiskelu/ergonomia http://www.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu6 http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede http://www.uef.fi/fi/hoitot/ http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede http://www.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 http://www.uef.fi/web/opiskelu/liikuntalaaketiede http://www.uef.fi/fi/liikuntalaaketiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/ravitsemustiede http://www.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 Opinto-opas 2015–2016 9 varteenotettava vaihtoehto. Kansainvälistä uraa pohjustaa koulutuksen englanninkielisyys maisterivaiheesta alkaen. TERVEYSTIETEIDEN KOULUTUSALAN PÄÄAINEEET… Continue Reading Yhka opinto-opas 2015-2016

TT Ergjne opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…terveydenhuollon aloille. Tiedekunnassa opiskelee kaikkiaan noin 2500 perustutkinto- opiskelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www2.uef.fi/fi/farmasian-laitos/opis- kelu • hammaslääketieteen koulutusohjelma www2.uef.fi/fi/hammas/opiskelu • lääketieteen koulutusohjelma www2.uef.fi/fi/laake/laaketiede •… Continue Reading TT Ergjne opinto-opas 2015-2016

TT Hammas opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…• Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistämi-… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2017-2018