Search Results: laaketiede

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…sisäänotto on yhteensä 132 uutta opiskelijaa. http://www.uef.fi/web/opiskelu/farmasia file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/farmasian-laitos/opiskelu http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas http://www.uef.fi/hammas/opiskelu http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/laake/laaketiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/biomed file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/kttravi/opiskelu6 http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/hoitot/peruskoulutus http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/kttravi/opiskelu1 http://www.uef.fi/web/opiskelu/liikuntalaaketiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/liikuntalaaketiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/ravitsemustiede http://www.uef.fi/kttravi/opiskelu1 Opinto-opas 2015-2016 5 BIOLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Biolääketieteen koulutus yhdistää… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…koulutus lääkärin tehtäviin. Koulutus johtaa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon. Vuotuinen opiskelijoiden sisäänotto on yhteensä 132 uutta opiskelijaa. http://www.uef.fi/web/opiskelu/farmasia http://www.uef.fi/web/opiskelu/farmasia http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede http://www.uef.fi/opiskelu/terveyden-biotieteet http://www.uef.fi/web/opiskelu/ergonomia http://www.uef.fi/kttravi/ergonomia http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/liikuntalaaketiedeContinue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015

Yhka opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ulkomaille on http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede http://www.uef.fi/fi/laake/laaketiede http://www.uef.fi/biomed http://www.uef.fi/web/opiskelu/ergonomia http://www.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu6 http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede http://www.uef.fi/fi/hoitot/ http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede http://www.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 http://www.uef.fi/web/opiskelu/liikuntalaaketiede http://www.uef.fi/fi/liikuntalaaketiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/ravitsemustiede http://www.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 Opinto-opas 2015–2016 9 varteenotettava vaihtoehto. Kansainvälistä uraa pohjustaa koulutuksen englanninkielisyys maisterivaiheesta alkaen. TERVEYSTIETEIDEN KOULUTUSALAN PÄÄAINEEET… Continue Reading Yhka opinto-opas 2015-2016

ravitsemustiede_2018-2019 [pdf]

…Tiedekunnassa opiskelee kaikkiaan n. 2500 perustutkinto-opis- kelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake… Continue Reading ravitsemustiede_2018-2019