Search Results: laaketiede

UEF Hammaslääketieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…pääaineessa: • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan… Continue Reading UEF Hammaslääketieteen opinto-opas 2018-2019

TT Hammas opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…• Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistämi-… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2017-2018

TT Biolääketiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ulkomaille on http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede http://www.uef.fi/fi/laake/laaketiede http://www.uef.fi/biomed http://www.uef.fi/web/opiskelu/ergonomia http://www.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu6 http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede http://www.uef.fi/fi/hoitot/ http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede http://www.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 http://www.uef.fi/web/opiskelu/liikuntalaaketiede http://www.uef.fi/fi/liikuntalaaketiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/ravitsemustiede http://www.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 Opinto-opas 2015–2016 9 varteenotettava vaihtoehto. Kansainvälistä uraa pohjustaa koulutuksen englanninkielisyys maisterivaiheesta alkaen. TERVEYSTIETEIDEN KOULUTUSALAN PÄÄAINEEET… Continue Reading TT Biolääketiede opinto-opas 2015-2016

Yhka opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ulkomaille on http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede http://www.uef.fi/fi/laake/laaketiede http://www.uef.fi/biomed http://www.uef.fi/web/opiskelu/ergonomia http://www.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu6 http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede http://www.uef.fi/fi/hoitot/ http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede http://www.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 http://www.uef.fi/web/opiskelu/liikuntalaaketiede http://www.uef.fi/fi/liikuntalaaketiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/ravitsemustiede http://www.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 Opinto-opas 2015–2016 9 varteenotettava vaihtoehto. Kansainvälistä uraa pohjustaa koulutuksen englanninkielisyys maisterivaiheesta alkaen. TERVEYSTIETEIDEN KOULUTUSALAN PÄÄAINEEET… Continue Reading Yhka opinto-opas 2015-2016

TT Biolääketiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…kaikkiaan n. 2500 perustutkinto- opiskelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian… Continue Reading TT Biolääketiede opinto-opas 2017-2018

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…sisäänotto on yhteensä 132 uutta opiskelijaa. http://www.uef.fi/web/opiskelu/farmasia file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/farmasian-laitos/opiskelu http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas http://www.uef.fi/hammas/opiskelu http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/laake/laaketiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/biomed file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/kttravi/opiskelu6 http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/hoitot/peruskoulutus http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/kttravi/opiskelu1 http://www.uef.fi/web/opiskelu/liikuntalaaketiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/liikuntalaaketiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/ravitsemustiede http://www.uef.fi/kttravi/opiskelu1 Opinto-opas 2015-2016 5 BIOLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Biolääketieteen koulutus yhdistää… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016

TT Biolääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede terveystieteiden koulutusalan pääaineet o terveyden edistäminen (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan… Continue Reading TT Biolääketiede opinto-opas 2016-2017

ravitsemustiede_2018-2019 [pdf]

…Tiedekunnassa opiskelee kaikkiaan n. 2500 perustutkinto-opis- kelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake… Continue Reading ravitsemustiede_2018-2019

TT Ergjne opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…o kansanterveystiede (http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede) o liikuntalääketiede (http://www.uef.fi/web/biolaaketiede/liikuntalaaketiede) o ravitsemustiede (http://www.uef.fi/web/opiskelu/ravitsemustiede). FARMASEUTIN JA PROVIISORIN KOULUTUSOHJELMAT Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen kolme (3) vuotta. Opetuksen tavoitteena on kouluttaa… Continue Reading TT Ergjne opinto-opas 2014-2015

TT Farmasia opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…noin 2500 perus- tutkinto-opiskelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat, www2.uef.fi/fi/farmasian- laitos/opiskelu • hammaslääketieteen koulutusohjelma, www2.uef.fi/fi/hammas/opiskelu • lääketieteen koulutusohjelma, www2.uef.fi/fi/laake/laaketiede • biolääketieteen koulutusohjelma, www2.uef.fi/fi/biomed • terveystieteiden… Continue Reading TT Farmasia opinto-opas 2015-2016