Search Results: lukio

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa. Lukiossa aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut – ylemmän korkeakoulututkinnon; – yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…neopinnot on esitelty kunkin pääaineen kuvauksen yhteydessä. 2.5.1 Aineenopettajan yhteiskuntatieteellinen opintokokonaisuus (62 op) 5113910 Aineenopettajan yhteiskuntatieteellinen opintokokonaisuus antaa pätevyyden yh- teiskuntaopin opettamiseen peruskoulussa ja lukiossa. Opintokokonaisuus koostuu historian (8 op),… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…0294 45 2037 http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu Elämänkatsomustieto 26 op/35 op Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Hakukohteen kuvaus Elämänkatsomustieto on perusasteella ja lukiossa opetettava katsomusaine. Oppiaineena se on tarkoitettu uskontokuntiin kuulumattomille oppilaille… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018