Search Results: opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Ks. ohjeet: www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus Tiedekunnan ohje: http://www.uef.fi/documents/288123/393552/plagiaatintunnistusjar- jestelma_filtdk_PAATOS.pdf/faccc3ff-2cfc-4738-8a0d-93698f8c7409 UEF // Opinto-opas 2017-2018 34 Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-jaopiskeluneettisetohjeet 6.2 TENTTIKÄYTÄNNÖT Luentokuulustelut Luentokuulustelujen päivät ilmoitetaan opetussuunnitelmassa,… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2017-2018

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

Ohjeet ja määräykset 10.1 Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 26.5.2010 (päivitetty… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…epäily plagioinnista. Myös aiemmin hyväksytty opinnäyte tai opintosuoritus voidaan jälkikäteen tarkastaa järjestelmässä. Ks. ohjeet: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-jaopiskeluneettisetohjeet http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus http://www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-jaopiskeluneettisetohjeet 42 Filosofinen tiedekunta… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2015-2016