Search Results: opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 32 Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto 6.3 Erityisjärjestelyjen hakeminen filosofisessa tiedekunnassa Opiskelija, jolla on jokin este tai vamma, voi hakea oikeutta erityisjärjestelyihin. Erityisjärjestelyt voivat koskea valintakoetta… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 32 Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto 6.3 Erityisjärjestelyjen hakeminen filosofisessa tiedekunnassa Opiskelija, jolla on jokin este tai vamma, voi hakea oikeutta erityisjärjestelyihin. Erityisjärjestelyt voivat koskea valintakoetta… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…laadittuihin opetuksen ja opiskelun eettisiin ohjeisiin: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 4.4.5 Opintojen porrastusjärjestelmä (Hyväksytty lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 30.5.2005, päivitetty Lääketieteen koulutussuunnittelutoimikunnassa 22.8.2006, 14.2.2007 ja 14.5.2007. Tekniset korjaukset 25.6.2012.) Yleismääräykset Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan opetussuunnitelman… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015

TT Hammas opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…päivän kuluessa suorituksen arvioinnin tiedoksisaannista. Muutoksenhakulautakunnan antamasta päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla. Tutustu myös yliopistossa laadittuihin opetuksen ja opiskelun eettisiin ohjeisiin: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet Tietoturva lääketieteen alan kliinisessä opetuksessa Kuopion yliopistol-… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2017-2018

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…herää perusteltu epäily plagioinnista. http://www.uef.fi/fi/ttdk/pro-gradu-tutkielman-arviointikriteerit http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 40 Terveystieteiden tdk 3.7.10 Tutkintotodistuksen anominen hoitotieteessä Opiskelua ja opetusta ohjaavat Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntö ja terveystieteiden tiedekun- nan erilaiset pysyväismääräykset. Pysyväismääräyksissä on kuvattu… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016