Search Results: opintorekisteriote

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…tulee myös huomioida, että kyse on tilapäisestä työskentelystä. 50 Terveystieteiden tdk Hammaslääketieteen yksikkö puolestaan toimittaa tarvittavat tiedot rekisteriä ylläpitävälle viran- omaiselle. • lomake opintojen tilanteen selvittämiseksi (http://www.uef.fi/hammas/viransijaisuus) • opintorekisteriote (opintopalvelut)… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, tutkintoa ja kansallista koulutusjärjestelmää englannin kielellä selittävä tutkintotodistuksen liite, jota tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen opintorekisteriote. Lukuun ottamatta englanninkielisiä maisteriohjelmia ei erillistä käännöstä todistuksesta toimiteta. Todistuksen voi ilmoituksen… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016

kapsy_2018-2019 [pdf]

…suoritetut opinnot eli AHOT (pois lukien kieli- ja viestintäopinnot) – Tutkintojen hakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta – Lisäaikahakemuksen liitteeksi laadittavan opintosuunnitelman hyväksymi- nen – Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus OPPIAINETUUTORIT JA… Continue Reading kapsy_2018-2019

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, tutkintoa ja kan- sallista koulutusjärjestelmää englannin kielellä selittävä tutkintotodistuksen liite, jota tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen opintorekisteriote. Lukuun ottamatta englanninkielisiä maisteriohjelmia ei erillistä käännöstä todistuksesta toimiteta. Tutkinnon hakeminen… Continue Reading UEF LUMET opinto-opas 2018-2019

OPI_korvaavuuslomake_8034004 [pdf]

…tukena 2 op (8034004) SELVITYS KORVAAVISTA OPINNOISTA TAI MUUSTA AIEMMASTA OSAAMISESTA: liitä hakemukseen jäljennökset(*) todistuksista; esim. opintorekisteriote (suomen- ja englanninkielinen), todistukset muusta koulutuksesta, työtodistukset tarvittavine lisäselvityksineen tai omassa työssä laadittu… Continue Reading OPI_korvaavuuslomake_8034004