Search Results: opintorekisteriote

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…– Lisäaikahakemuksen liitteeksi laadittavan opintosuunnitelman hyväksymi- nen – Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus OPPIAINETUUTORIT JA HOPS-OHJAAJAT – Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ensimmäisenä opintovuotena – Uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja HOPSien hyväksyminen OPETUSHENKILÖKUNTA… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…tulee myös huomioida, että kyse on tilapäisestä työskentelystä. 50 Terveystieteiden tdk Hammaslääketieteen yksikkö puolestaan toimittaa tarvittavat tiedot rekisteriä ylläpitävälle viran- omaiselle. • lomake opintojen tilanteen selvittämiseksi (http://www.uef.fi/hammas/viransijaisuus) • opintorekisteriote (opintopalvelut)… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, tutkintoa ja kan- sallista koulutusjärjestelmää englannin kielellä selittävä tutkintotodistuksen liite, jota tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen opintorekisteriote. Lukuun ottamatta englanninkielisiä maisteriohjelmia ei erillistä käännöstä todistuksesta toimiteta. Tutkinnon hakeminen… Continue Reading UEF LUMET opinto-opas 2018-2019

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, tutkintoa ja kan- sallista koulutusjärjestelmää englannin kielellä selittävä tutkintotodistuksen liite, jota tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen opintorekisteriote. Lukuun ottamatta englanninkielisiä maisteriohjelmia ei erillistä käännöstä todistuksesta toimiteta. Tutkinnon hakeminen… Continue Reading UEF LUMET opinto-opas 2018-2019

OPI_korvaavuuslomake_8034004 [pdf]

…tukena 2 op (8034004) SELVITYS KORVAAVISTA OPINNOISTA TAI MUUSTA AIEMMASTA OSAAMISESTA: liitä hakemukseen jäljennökset(*) todistuksista; esim. opintorekisteriote (suomen- ja englanninkielinen), todistukset muusta koulutuksesta, työtodistukset tarvittavine lisäselvityksineen tai omassa työssä laadittu… Continue Reading OPI_korvaavuuslomake_8034004