Search Results: opiskeluun-soveltumattomuuteen-ratkaisuja

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…lukuvuoden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon. Opinto-opas 2017–2018 33 Lisätietoja: www.uef.fi/web/skope/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot tai WebOodista oppaassa Sivuaine: Aineenopettajan pedagogiset opinnot (Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/Joensuu). Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö)…

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…tarhanopettajakoulutuksen harjoittelu toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa ja esi- opetusryhmissä. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Yliopistolain…

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon. Lisätietoja: www.uef.fi/filtdk/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot tai WebOodista oppaassa Sivuaine: Aineenopettajan pedagogiset opinnot (Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankou- lutuksen osasto/Joensuu). http://www.uef.fi/filtdk/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot Opinto-opas 2015–2016 33 Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö)…

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…yhteydessä toimivissa Joensuun ja Savonlinnan normaalikouluissa. Harjoitteluja voidaan suorittaa myös muissa yliopiston hyväksymissä kohteissa. Lastentarhanopettajakoulutuksen harjoittelu toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja…

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…tapahtuvat pääasiallisesti tiedekunnan yhteydessä toimivissa Joensuun ja Savonlinnan normaalikouluissa. Harjoitteluja voidaan suorittaa myös muissa yliopiston hyväksymissä kohteissa. Lastentarhanopettajakoulutuksen harjoittelu toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään…

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija asiakkaan kohtaamiseen, psykologisiin tutkimuksiin, lausunnon laadintaan, moni-ammatilliseen työskentelyyn sekä psykologityön eettisiin kysymyksiin. Harjoittelua ohjaa aina kokenut laillis- tettu psykologi. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään…

FILO Teologia opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…lukuvuoden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon. Lisätietoja: http://www.uef.fi/filtdk/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot tai WebOodista 2310200 Aineenopettajan pedagogiset opinnot (oppaassa Sivuaine: Aineenopettajan pedagogiset opinnot). Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen…

FILO Teologia opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…2310200 Aineenopettajan pedagogiset opinnot (oppaassa Sivuaine: Aineen- opettajan pedagogiset opinnot). Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumatto- muus-…

FILO Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon. Lisätietoja: http://www.uef.fi/filtdk/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot tai WebOodista 2310200 Aineenopettajan pedagogiset opinnot (oppaassa Sivuaine: Aineenopettajan pedago- giset opinnot). Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen…

FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ohjaa aina kokenut laillis- tettu psykologi. https://weboodi.uef.fi/weboodi/ 44 Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdolli- suutta puuttua tilanteisiin, jotka…