Search Results: palaute

yhka_2018-2019 [pdf]

…kerätään palautetta opiskelijoilta WebOodin palautejärjestel- män avulla. Lisäksi opettaja voi kerätä palautetta omilla menetelmillään. Palautteeseen sisällytetään opintojakson ja opetuksen arvioinnin lisäksi opiskelijan arvio omasta ko. opintojaksolla tekemästä työmäärästä ja laadusta… Continue Reading yhka_2018-2019

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…voi pyytää palautet- ta opintojaksoista WebOodin kautta tai muilla tavoin. Humanistisen osaston palautepäivä järjestetään vuosittain kevätlukukaudella. Suoran palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2015-2016

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…sähköinen palautesivusto https://www.uef.fi/intra/filtdk/palaute Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti kaikista opetussuunnitelmaan kuu- luvista opintojaksoista. Opintojaksopalautteen tavoite on opintojakson opetuksen kehittäminen. Opintojakson vastuuopettaja suunnittelee ja toteuttaa opintojakson palautteen keräämisen yh- dessä… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ja opetussuunnitelmapalaute (kerätään joka kolmas vuosi tai opetussuunnitelmamuutoksen yhteydessä). Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto www.uef.fi/intra/filtdk/palaute Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti kaikista opetussuunnitelmaan kuuluvista opintojaksoista. Opintojaksopalautteen tavoite on… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2015-2016

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa) ja opetussuunnitelmapalaute. Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto https://www.uef.fi/intra/filtdk/palaute Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…ajankohtaisviestintää Yammerissa. Opis- kelijoiden digitaalinen työympäristö on nimeltään UEF// Kamu. Opiskelijapalaute Kauppatieteiden laitoksella kerätään palautetta opiskelijoilta WebOodin palautejärjestel- män avulla. Lisäksi opettaja voi kerätä palautetta omilla menetelmillään. Palautteeseen sisällytetään opintojakson… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

palaute. Opettaja voi pyytää palautet- ta opintojaksoista WebOodin kautta tai muilla tavoin. Humanistisen osaston palautepäivä järjestetään vuosittain kevätlukukaudella. Suoran palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2017-2018

30818993_UEF_Opinto-opas_2018-2019_Teologian osasto_netti [pdf]

…ovat seuraavat teologian osaston omat kanavat: https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ https://studentuef.sharepoint.com/sites/Filosofinentdk/SitePages/Toimielimet_laatu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/Filosofinentdk/SitePages/Toimielimet_laatu.aspx https://kamu.uef.fi/student-book/yliopiston-sisainen-muutoksenhaku/ https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ Teologian osasto // UEF 79 Palautepäivä Teologian osaston omat palautepäivät ovat opiskelijoiden ja opettajien yhteisiä tilaisuuk- sia, joihin kaikki… Continue Reading 30818993_UEF_Opinto-opas_2018-2019_Teologian osasto_netti