Search Results: palaute

FILO Teologia opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…kandipalaute, valmistuneiden kysely ja tohtorikysely) ja opetussuunnitelmapalaute (kerätään joka kolmas vuosi tai opetussuunnitelmamuutoksen yh- teydessä). Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto https://www.uef.fi/intra/filtdk/palaute Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti kaikista…

FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen pa- laute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa: ha- kijat, ensimmäisen vuoden opiskelijat, kandipalaute, valmistuneiden kysely ja tohtorikysely) ja opetussuunnitelmapalaute (kerätään joka kolmas vuosi…

FILO Teologia opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…suoraan opettajalle annettava palaute. Suoran palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa) ja opetussuunnitelmapalaute. Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto osoitteessa https://www.uef.fi/intra/filtdk/palaute….

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa) ja opetussuunnitelmapalaute. Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto https://www.uef.fi/intra/filtdk/palaute Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti…

FILO Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…käytössään opintojaksokohtainen pa- laute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa: ha- kijat, ensimmäisen vuoden opiskelijat, kandipalaute, valmistuneiden kysely ja tohtorikysely) ja opetussuunnitelmapalaute (kerätään joka kolmas vuosi tai opetussuunnitelmamuutoksen yh- teydessä)….

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…väksy kypsyysnäytettä, saa opiskelija sähköpostilla kutsun palautekeskusteluun kirjoitusviestinnän opettajan kanssa. Palautekeskustelun käytyään opiskelija kirjoittaa uudelleen kypsyysnäytteen, josta tarkastetaan vain kieliasu. Huom. Mikäli opiskelija on kirjoittanut kypsyys- näytteen jo johonkin aiempaan…

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…valmistuneiden kysely ja tohtori- kysely) ja opetussuunnitelmapalaute (kerätään joka kolmas vuosi tai opetussuunnitelma- muutoksen yhteydessä). Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto www.uef.fi/intra/filtdk/palaute Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti kaikista…

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

palaute. Opettaja voi pyytää palautet- ta opintojaksoista WebOodin kautta tai muilla tavoin. Humanistisen osaston palautepäivä järjestetään vuosittain kevätlukukaudella. Suoran palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely…

TT Hammaslääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…jossa suoritus kirjataan. Mikäli kirjoitusviestinnän opettaja ei hyväksy kypsyysnäytettä, saa opis- kelija sähköpostilla kutsun palaute– keskusteluun kirjoitusviestinnän opettajan kanssa. Palautekeskustelun käytyään opiske- lija kirjoittaa uudelleen kypsyysnäyt- teen, josta tarkastetaan vain…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

…keräävät ohjauksen palautetta liittäen kysymykset opintopolun eri vaiheissa opiskelijoille tehtäviin palautekyselyihin, joita tehdään esimerkiksi 1., 3. ja 5. lukuvuoden lopussa. Palaute käsitellään koulutusohjelmien opetuksen kehittämis‐ ja arviointitoimikunnissa ja opiskelijoille annetaan…