Search Results: plagiaatintunnistus

FILO Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…kastuksessa Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä 1.1.2016 alkaen. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käytöstä mainitaan opetussuunnitelmassa (opintojaksokuvauksessa) tai opintojakson alussa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee kaikkia opintojaksoa suorittavia… Continue Reading FILO Teologia opinto-opas 2016-2017

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…päättää yliopiston rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta yliopiston hallitus (Yliopistolaki 558/2009, 45 §). 6.1.2 Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö alkuperäisyyden tarkastuksessa Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Muissa kirjalli- sissa opintosuorituksissa järjestelmää… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2016-2017

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…558/2009, 45 §). http://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-tentti http://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-tentti 28 Filosofinen tiedekunta 6.1.2 Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö alkuperäisyyden tarkastuksessa Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä 1.1.2016 alkaen. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2016-2017

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…voi käyttää opinnäytetöiden alkuperäisyyden tarkastukseen. Plagiaatintunnistusjärjestelmä halutaan nähdä ennen kaikkea opetuksen ja ohjauksen työvälineenä, jolla voidaan tukea hyvän tieteellisen käytännön toteuttamista kirjoitusprosessissa. Opettajat voivat käyttää sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää valitsemillaan opintojaksoilla. Opiskelija… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2015-2016

FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…§). 6.1.2 Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö alkuperäisyyden tarkastuksessa Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä 1.1.2016 alkaen. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käytöstä mainitaan opetussuunnitelmassa (opintojaksokuvauksessa) tai opintojakson alussa…. Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017

UEF skope opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä 1.1.2016 alkaen. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käy- töstä mainitaan opetussuunnitelmassa (opintojaksokuvauksessa) tai opintojakson alussa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee… Continue Reading UEF skope opinto-opas 2018-2019

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…yliopiston rehtori ja opiskelijan määräaikaises- ta erottamisesta yliopiston hallitus (Yliopistolaki 558/2009, 45 a §). 6.1.2 Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö alkuperäisyyden tarkastuksessa Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Muissa kirjalli- sissa opintosuorituksissa… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2017-2018