Search Results: plagiaatintunnistus

kapsy_2018-2019 [pdf]

…määräaikaisesta erottamisesta yli- opiston hallitus (Yliopistolaki 558/2009, 45 §). 6.1.2 Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käytöstä mainitaan opetussuunnitelmassa… Continue Reading kapsy_2018-2019

UEF skope opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä 1.1.2016 alkaen. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käy- töstä mainitaan opetussuunnitelmassa (opintojaksokuvauksessa) tai opintojakson alussa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee… Continue Reading UEF skope opinto-opas 2018-2019

FILO Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…kastuksessa Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä 1.1.2016 alkaen. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käytöstä mainitaan opetussuunnitelmassa (opintojaksokuvauksessa) tai opintojakson alussa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee kaikkia opintojaksoa suorittavia… Continue Reading FILO Teologia opinto-opas 2016-2017

FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…§). 6.1.2 Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö alkuperäisyyden tarkastuksessa Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä 1.1.2016 alkaen. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käytöstä mainitaan opetussuunnitelmassa (opintojaksokuvauksessa) tai opintojakson alussa…. Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017

FILO Teologia opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…epäily plagioinnista. Myös aiemmin hyväksytty opinnäyte tai opintosuoritus voidaan jälkikäteen tarkastaa järjestelmässä. Ks. ohjeet: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus 44 Filosofinen tiedekunta // Teologian osasto www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on… Continue Reading FILO Teologia opinto-opas 2015-2016

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö alkuperäisyyden tarkastuk- sessa Rehtorin 18.12.2014 allekirjoittaman päätöksen mukaan Itä-Suomen yliopistossa valmistuville alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöille sekä lisensiaatintutkimuksille ja väi- töskirjoille tulee tehdä alkuperäisyyden tarkastus käyttäen sähköistä plagiaatintunnistusjärjes-… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…558/2009, 45 §). http://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-tentti http://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-tentti 28 Filosofinen tiedekunta 6.1.2 Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö alkuperäisyyden tarkastuksessa Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä 1.1.2016 alkaen. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2016-2017

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…päättää yliopiston rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta yliopiston hallitus (Yliopistolaki 558/2009, 45 §). 6.1.2 Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö alkuperäisyyden tarkastuksessa Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Muissa kirjalli- sissa opintosuorituksissa järjestelmää… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2016-2017

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ovat liitteinä. UEF // Opinto-opas 2016-2017 284 8.10.3 Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Itä-Suomen yliopistossa on käytössä sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitin. Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille sekä lisensiaatintutkimuk- sille ja väitöskirjoille tulee tehdä… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017