Search Results: right-to-study

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…040 355 2198, s-posti: etunimi.sukunimi@uef.fi mailto:etunimi.sukunimi@uef.fi mailto:etunimi.sukunimi@uef.fi mailto:etunimi.sukunimi@uef.fi mailto:etunimi.sukunimi@uef.fi Opinto-opas 2014-2015 3 1.2 Opinto– ja opetuspalvelut Itä-Suomen yliopiston opinto– ja opetuspalvelut palvelee yliopistoon hakevia, yliopiston opiskeli- joilta, yliopiston henkilökuntaa sekä… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…sisäänotto on yhteensä 132 uutta opiskelijaa. http://www.uef.fi/web/opiskelu/farmasia file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/farmasian-laitos/opiskelu http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas http://www.uef.fi/hammas/opiskelu http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/laake/laaketiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/biomed file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/kttravi/opiskelu6 http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/hoitot/peruskoulutus http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/kttravi/opiskelu1 http://www.uef.fi/web/opiskelu/liikuntalaaketiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/liikuntalaaketiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/ravitsemustiede http://www.uef.fi/kttravi/opiskelu1 Opinto-opas 2015-2016 5 BIOLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Biolääketieteen koulutus yhdistää… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016

UEF skope opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kansainvälisiä toh- toriohjelmia. Tohtoriohjelmalla on johtaja ja johtoryhmä. Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia alansa tutkijakoulutuksen järjestämisestä yliopistossa. Tohtoriohjelma: 1) käsittelee tohtoriohjelmaan tulleet jatko-opinto-oikeushakemukset, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto // UEF 107… Continue Reading UEF skope opinto-opas 2018-2019

UEF Doctoral Curricula 2016-2017 taitettu [pdf]

…Kosonen jonna.kosonen@uef.fi +358 29 445 5051 www.uef.fi/yhka/jatko-opinnot mailto:FiloDoctoralstudies@uef.fi mailto:kaisa.laitinen@uef.fi mailto:arja.afflekt@uef.fi mailto:mervi.silaste@uef.fi mailto:riikka.pellinen@uef.fi mailto:annikki.honkanen@uef.fi mailto:jonna.kosonen@uef.fi Doctoral School // UEF 7 UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND’S DOCTORAL SCHOOL Anu Liikanen anu.liikanen@uef.fi +358 29… Continue Reading UEF Doctoral Curricula 2016-2017 taitettu