Search Results: tutkinnot

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Biologia …………………………………………………………………………………………………………………. 26 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 30 Kansainvälinen maisteriohjelma biologiassa …………………………………………………………….. 43 Fysiikka…………………………………………………………………………………………………………………. 48 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 49 Kansainvälinen maisteriohjelma fysiikassa ………………………………………………………………. 66 Kemia ……………………………………………………………………………………………………………………. 70 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 72 Kansainvälinen maisteriohjelma kemiassa… Continue Reading UEF LUMET opinto-opas 2018-2019

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…lisuuden opiskella arkeologian perusopinnot Helsingin yliopiston vaatimusten mukai- sesti. Historian pääaineopiskelijat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja fi- losofian maisterin (FM) tutkinnot. Tutkinnot suoritetaan joko aineenopettajan tai asiantun- tijan suuntautumisvaihtoehdossa…. Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…maisterin (FM) tutkinnot. Tutkinnot suoritetaan joko aineenopettajan tai asiantun- tijan suuntautumisvaihtoehdossa. Tutkinnon pääaine (Suomen tai yleinen historia) valitaan kandidaattiseminaarivaiheessa tavallisesti toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Pää- aineen voi vaihtaa maisterin tutkintoon…. Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

yhka_2018-2019 [pdf]

…Venäjä- ja rajatutkimuksen sivuainekokonaisuutta. Historian pääaineopiskelijat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja fi- losofian maisterin (FM) tutkinnot. Tutkinnot suoritetaan joko aineenopettajan tai asiantun- tijan suuntautumisvaihtoehdossa. Tutkinnon pääaine (Suomen tai yleinen… Continue Reading yhka_2018-2019

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ja ylemmät korkeakoulututkinnot, jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin tut- kinnot ja tohtorin tutkinnot, Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot ja am- mattikorkeakoulujen jatkotutkinnot. Korkeakoulututkintojen sisällöstä ja laajuu- desta sekä niiden asemasta… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…kampus Käsityönopettajakoulutuksessa opiskelijan pääaine on käsityötiede, tekstiilityö. Käsityönopettajakoulutuksen tutkinnot ovat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Käsityötieteen opinnoissa perehdytään käsityötuotteiden suunnitteluun, valmistukseen ja niiden opettamiseen sekä käsityötieteen tutkimukseen. Käsityötieteen pääaineopinnoissa opiskelija… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

kapsy_2018-2019 [pdf]

…kieliai- neet ja opettajan pedagogiset opinnot. Lisätietoja luvussa 5 ja 8 sekä osaston verkkosi- vuilla http://www.uef.fi/web/kapsy/sivuaineopinnot. 4.1 SUORITETTAVAT TUTKINNOT Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yliopistojen tutkinnot ovat kaksiportaisia: Opiskelijat suorittavat ensin… Continue Reading kapsy_2018-2019