Search Results: tutkinnot

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Biologia …………………………………………………………………………………………………………………. 26 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 30 Kansainvälinen maisteriohjelma biologiassa …………………………………………………………….. 43 Fysiikka…………………………………………………………………………………………………………………. 48 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 49 Kansainvälinen maisteriohjelma fysiikassa ………………………………………………………………. 66 Kemia ……………………………………………………………………………………………………………………. 70 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 72 Kansainvälinen maisteriohjelma kemiassa… Continue Reading UEF LUMET opinto-opas 2018-2019

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ja ylemmät korkeakoulututkinnot, jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin tut- kinnot ja tohtorin tutkinnot, Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot ja am- mattikorkeakoulujen jatkotutkinnot. Korkeakoulututkintojen sisällöstä ja laajuu- desta sekä niiden asemasta… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…lisuuden opiskella arkeologian perusopinnot Helsingin yliopiston vaatimusten mukai- sesti. Historian pääaineopiskelijat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja fi- losofian maisterin (FM) tutkinnot. Tutkinnot suoritetaan joko aineenopettajan tai asiantun- tijan suuntautumisvaihtoehdossa…. Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…maisterin (FM) tutkinnot. Tutkinnot suoritetaan joko aineenopettajan tai asiantun- tijan suuntautumisvaihtoehdossa. Tutkinnon pääaine (Suomen tai yleinen historia) valitaan kandidaattiseminaarivaiheessa tavallisesti toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Pää- aineen voi vaihtaa maisterin tutkintoon…. Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

yhka_2018-2019 [pdf]

…Venäjä- ja rajatutkimuksen sivuainekokonaisuutta. Historian pääaineopiskelijat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja fi- losofian maisterin (FM) tutkinnot. Tutkinnot suoritetaan joko aineenopettajan tai asiantun- tijan suuntautumisvaihtoehdossa. Tutkinnon pääaine (Suomen tai yleinen… Continue Reading yhka_2018-2019

UEF Hammaslääketieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…yliopisto ei tarjoa. korkeakoulututkinto korkeakoulututkintoja ovat yliopistoissa suoritettavat alemmat korkeakoulututkinnot ja ylemmät korkeakoulututkinnot, jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin tutkinnot ja tohtorin tutkinnot, Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot ja ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot…. Continue Reading UEF Hammaslääketieteen opinto-opas 2018-2019

TT Hammas opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…korkeakoulututkinnot ja ylemmät korkeakoulututkinnot, jatkotutkintoina suo- ritettavat lisensiaatin tutkinnot ja tohtorin tutkinnot, Maanpuolustuskorkeakou- lussa suoritettavat tutkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammatti- korkeakoulututkinnot ja ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot. Korkeakoulutut- kintojen sisällöstä, laajuudesta sekä niiden… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2017-2018

TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ovat yliopistoissa suoritettavat alemmat korkeakoulututkinnot ja ylemmät korkeakoulututkinnot, jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin tutkinnot ja tohtorin tutkinnot, Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot ja ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot. Korkeakoulututkintojen sisällöstä ja laajuudesta sekä… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015