Search Results: yammer-en

UEF Humanistisen osaston opinto-opas 2018-2019_netti [pdf]

…ilmoittautua opetukseen, muuttaa omia yhteystietojaan, tarkastella omia opintosuorituksiaan, selata opinto-oppaita, tutustua tutkintovaatimuksiin, tehdä HOPSin, antaa palautetta opetuk- sesta ja suunnitella opintojaan. WebOodi on osoitteessa https://weboodi.uef.fi/weboodi/. Yammer: Yammer on opiskelijoiden ja…

School of Humanities Study Guide 208-2019 [pdf]

…degree requirements, create a PSP, give feedback on teaching and plan the studies etc. WebOodi can be accessed at https://weboodi.uef.fi/weboodi/. Yammer: Yammer is the main channel of internal communication for…

UEF Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…pääkanava siellä on Hoitotiede (opiskelijat) –Yammer-ryhmä (www.yammer.com/uef.fi/groups/9022583). Kaikkien hoitotieteen opiskelijoiden tulee liittyä tähän ryhmään heti opintojen alussa ja seurata tiedotusta aktiivisesti opintojen ajan. Yammer– ryhmän viestit voi halutessaan tilata myös…

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…tämän sähköpostitilin kautta. Opiskelijan tulee seurata UEF- opiskelijasähköpostiaan opintojen ajan. Yammer Itä-Suomen yliopiston sisäisen viestinnän pääkanava on Yammer ja hoitotieteen laitoksen opis- kelijatiedotuksen pääkanava siellä on Hoitotiede (opiskelijat) –Yammer ryhmä…

yhka_2018-2019 [pdf]

…opiskelijoille Oikeustieteiden opiskelijat –Yammer on laitoksen ensisijainen tiedotuskanava. Oikeus- tieteiden opiskelijat –Yammerissa tiedotetaan opiskelijoita ajankohtaisista opiskeluun liit- tyvistä asioista ja esim. harjoittelupaikoista. Opiskelijan vastuulla on seurata viestintää ja huomioida itse…

UEF_Smart_Start_Biomedicine_B5_web [pdf]

…Kulti & Fortis Stay tuned! Institute of Biomedicine http://www.uef.fi/en/web/biomedicine/home MDP in Biomedicine http://www.uef.fi/en/web/biomedicine/msc-program-biomedicine SharePoint (Forms and instructions, requires sign-in) https://studentuef.sharepoint.com/sites/Biolaaketieteenopintoyhteiso Kamu (“The student handbook”, requires sign-in) https://kamu.uef.fi/en/ Yammer (The interaction…

kapsy_2018-2019 [pdf]

…palautetta opetuksesta ja suunnitella opintojaan. WebOodi on osoitteessa https://weboodi.uef.fi/weboodi. Yammer: Yammer on opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanava. Yammer täydentää opintoyhteisöjä tarjoamalla vuorovaikutteisen ympäristön. Yamme- rissa on olemassa valmiita ryhmiä,…

FILO Teologia opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…opetukseen, muuttaa omia yhteystietojaan, tarkastella omia opintosuo- rituksiaan, selata opinto-oppaita, tutustua tutkintovaatimuksiin, tehdä HOPSin, antaa palautetta opetuksesta ja suunnitella opintojaan. WebOodi on osoitteessa https://weboodi.uef.fi/weboodi/. Yammer: Yammer on opiskelijoiden ja henkilöstön…