Search Results: yhteystiedot

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…114c) Hallintopalvelukeskuksen työnjako on kuvattu tarkemmin tiedekunnan verkkosivuilla osoit- teessa http://www.uef.fi/filtdk/yhteystiedot/hallintopalvelukeskus. Opinto-opas 2015–2016 11 Opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot: Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot löytyvät yliopiston verkkosivuilta osoitteesta:… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…Opiskelijan tukipalvelujen yhteystiedot  verkkosivut: www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut  sähköpostiosoite: oppari@uef.fi http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-tentti http://www.uef.fi/fi/opinto-ja-opetuspalvelut http://www.uef.fi/opiskelu http://www.uef.fi/opinto-ja-opetuspalvelut/yhteystiedot http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut 4 Terveystieteiden tdk 1.3 Tiedekunnan tarjoama koulutus Terveystieteiden tiedekunta kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita useille keskeisille terveyden-… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…224a, Educa) Humanistisen osaston hallinto- ja toimistohenkilöstön yhteystiedot: http://www.uef.fi/filtdk/yhteystiedot/hum-osasto/hallinto-ja-toimistohenkilosto Humanistisen osaston opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot: www.uef.fi/filtdk/hum. Opinto-opas 2014–2015 13 3 Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2014-2015

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…Opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot Opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot löytyvät yliopiston verkkosivuilta osoitteesta http://www.uef.fi/web/skope/yhteystiedot tai http://www.uef.fi/yhteystiedot (puhelinluettelo). 12 Filosofinen tiedekunta 3 Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2016-2017

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

ja Kuopion kampuksen Oppari Canthian 2. kerroksessa. Opiskelijan tukipalvelujen yhteystiedot  verkkosivut: www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut  sähköpostiosoite: oppari@uef.fi http://www.uef.fi/opinto-ja-opetuspalvelut http://www.uef.fi/opiskelu http://www.uef.fi/opinto-ja-opetuspalvelut/yhteystiedot http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut 4 Terveystieteiden tdk 1.3 Tiedekunnan tarjoama koulutus Terveystieteiden tiedekunta kouluttaa… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

yhteystiedot Opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot löytyvät yliopiston verkkosivuilta osoitteesta www.uef.fi/filtdk/yhteystiedot/skope/joensuu-opetus-ja-tutkimushenkilosto ja www.uef.fi/filtdk/yhteystiedot/skope/savonlinna-opetus-ja-tutkimushenkilosto tai http://www.uef.fi/yhteystiedot (puhelinluettelo). Opinto-opas 2014–2015 13 3 Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

yhteystiedot Opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot löytyvät yliopiston verkkosivuilta osoitteesta www.uef.fi/filtdk/yhteystiedot/skope/joensuu-opetus-ja-tutkimushenkilosto ja www.uef.fi/filtdk/yhteystiedot/skope/savonlinna-opetus-ja-tutkimushenkilosto tai http://www.uef.fi/yhteystiedot (puhelinluettelo). Opinto-opas 2014–2015 13 3 Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ja sen neuvontapalvelut ……………………………………………………… 9 1.1 Tiedekunta ja sen laitokset …………………………………………………………………………………………… 9 1.2 Tiedekunnan tarjoama koulutus ………………………………………………………………………………… 10 1.3 Opinto- ja opetuspalvelut ………………………………………………………………………………………….. 12 1.4 Yhteystiedot ………………………………………………………………………………………………………………. 13 2 Historia-… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…sähköpostitse opinto- ja opetuspalveluihin, jossa opiskelijalle luodaan opinto-oikeus. 3.8 Laitoksen henkilökunta ja yhteystiedot Hoitotieteen laitoksen henkilökunta ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot Kotisivu: www.uef.fi/hoitotiede Facebook: www.facebook.com/UefHoitotiede http://dx.doi.org/10.1108/JHOM-07-2011-0070 http://www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/learning-outcomes.pdf http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/learning-outcomes.pdf Terveystieteiden… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018