Search Results: kansainvalinen-harjoittelu

TT Ergjne opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…laajuudesta ja harjoittelupaikasta sovitaan etukäteen hops-ohjaajan kanssa. Harjoittelun hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoittelun tekemistä harjoit- telusuunnitelman ja –sopimuksen mukaisesti sekä harjoittelukertomuksen hyväksy- mistä. Harjoittelusopimus ja ohjeet harjoittelupäiväkirjan sekä harjoittelukertomuksen laatimisesta löytyvät… Continue Reading TT Ergjne opinto-opas 2015-2016

TT Farmasia opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…osoitteessa http://www2.uef.fi/fi/farmasian- laitos/opetusapteekkiharjoittelu. Koulutusyksikkö ohjaa ja valvoo harjoittelua. Farmasian laitos hyväksyy yksityiset apteekit ja sairaala-apteekit opetusapteekeiksi ja päättää harjoittelun ajankohdasta ja valvojasta. Opetusapteekkiharjoittelu -opintojakson johtaja on yliopisto-opettaja Paavo Tanskanen, jonka… Continue Reading TT Farmasia opinto-opas 2015-2016