Search Results: kirjat

TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…prosessien indikaattorit. Väliraportti. Työterveyslaitos. http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Tyoterveystoiminnan_seurannan_indikaattorit.pd f. Luettu 8.3.2016. 3. Rautio M, Mäenpää-Moilanen E. & Sorsa-Koskinen R. 2014. Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu. Työterveyslaitos, Helsinki. http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Tyoterveyshuoltoyksikon_oman%20toiminnan_s uunnittelu_web.pdf Luettu 8.3.2016. 4. Uitti J… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017