Search Results: korvaaminen

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opetusta antava yksikkö. Tutkintosäännön 14 § mukaan opetussuunnitelmaan kuuluvien pakollisen opintojaksojen tai opintokokonaisuuden opintojen korvaaminen muualla suoritetuilla opinnoilla edellyttää, että opinnot vastaavat sisällöltään ja tasoltaan tiedekunnan tutkintorakenteen vaatimuksia. Opiskelija voi… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015

UEF skope opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Osaamisen arviointi perustuu opintojakson tai opintokokonaisuuden opetussuunnitel- massa asetettuihin osaamistavoitteisiin. Opiskelijalla on velvollisuus todistaa osaami- sensa esimerkiksi opintotodistuksilla, näyttökokeessa, haastattelussa tai osaamisportfoli- olla. Hyväksilukemisen päätyypit ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaamisella… Continue Reading UEF skope opinto-opas 2018-2019