Search Results: laaketiede

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

Itä-Suomen yliopisto Jatko-opinto-opas Lukuvuosi 2014-2015 JATKO-OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014-2015 Tieteellinen jatkokoulutus Itä-Suomen yliopisto 2014 JATKO-OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014-2015 Tieteellinen jatkokoulutus Itä-Suomen yliopisto 2014 Yhteystiedot: Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus Yliopistokatu 2 PL… Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…koulutus lääkärin tehtäviin. Koulutus johtaa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon. Vuotuinen opiskelijoiden sisäänotto on yhteensä 132 uutta opiskelijaa. http://www.uef.fi/web/opiskelu/farmasia http://www.uef.fi/web/opiskelu/farmasia http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede http://www.uef.fi/opiskelu/terveyden-biotieteet http://www.uef.fi/web/opiskelu/ergonomia http://www.uef.fi/kttravi/ergonomia http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/liikuntalaaketiedeContinue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015

TT Terved opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…aloille. Tiedekunnassa opiskelee kaikkiaan noin 2500 perustutkinto- opiskelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia hammaslääketieteen koulutusohjelma: www.uef.fi/hammas lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede terveystieteiden koulutusalan pääaineet:… Continue Reading TT Terved opinto-opas 2016-2017

TT Ravi opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…viidessä pääaineessa: • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen,… Continue Reading TT Ravi opinto-opas 2017-2018

terveyden_edistaminen2018-2019 [pdf]

…2500 perustutkinto-opis- kelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa:  Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede  Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia  Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas  Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake  Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot:… Continue Reading terveyden_edistaminen2018-2019

TT Ravi opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ja proviisorin koulutusohjelmat www2.uef.fi/fi/farmasian-laitos/opiskelu • hammaslääketieteen koulutusohjelma www2.uef.fi/fi/hammas/opiskelu • lääketieteen koulutusohjelma www2.uef.fi/fi/laake/laaketiede • biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biomed • terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o ergonomia www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu6 o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede,… Continue Reading TT Ravi opinto-opas 2015-2016

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…www.uef.fi/hammas  Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake  Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edis- täminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat  Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018

TT Ravi opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…pääaineessa: • farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • hammaslääketieteen koulutusohjelma: www.uef.fi/hammas • lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake • biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o terveyden edistäminen (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin… Continue Reading TT Ravi opinto-opas 2016-2017