Search Results: opintojen-keskeyttaminen

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…yhteensä 16 op:n verran. HUOM! Syventävien opintojen valinnaisiin opintoihin hyväksytään alla olevien opintojaksojen lisäksi käännöstieteen menetelmäopintojen, tulkkauksen erikoistumisopintojen ja käännöstek- nologian erikoistumisopintojen moduuleihin sisältyviä opintojaksoja, yleisen kielitieteen opinto- jaksoja tai… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2017-2018

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…http://www.uef.fi/filtdk/yhteystiedot/kapsy tai http://www.uef.fi/yhteystiedot (puhelinluettelo). http://www.uef.fi/filtdk/yhteystiedot/kapsy 12 Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto 3. Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016