Search Results: opiskeluun-soveltumattomuuteen-ratkaisuja

FILO Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon. Lisätietoja: http://www.uef.fi/filtdk/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot tai WebOodista 2310200 Aineenopettajan pedagogiset opinnot (oppaassa Sivuaine: Aineenopettajan pedago- giset opinnot). Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen… Continue Reading FILO Teologia opinto-opas 2016-2017