Search Results: opiskeluun-soveltumattomuuteen-ratkaisuja

FILO Teologia opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…2310200 Aineenopettajan pedagogiset opinnot (oppaassa Sivuaine: Aineen- opettajan pedagogiset opinnot). Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumatto- muus-… Continue Reading FILO Teologia opinto-opas 2017-2018