Search Results: oppari-en

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/1027/ETY; 3) tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palveluiden tarjoamisenContinue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

Yhka opinto-opas 2015-2016 [pdf]

ennaltaehkäisevään ja kokonaisvaltaiseen suun alueen sairauksien hoitoon. Koulutus mielletään lääketieteen osa-alueeksi ja valmistuvat hammaslääkärit tunnistavat siten asiantuntijaroolinsa osana ihmisen kokonaisvaltaista terveydenhuoltoa. LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Lääketieteen koulutusohjelmalla annetaan tieteelliseen tutkimukseen perustuva teoreettinenContinue Reading Yhka opinto-opas 2015-2016

biolaaketiede_2018-2019 [pdf]

…tiede Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemus- tiede Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, vä- estön terveyden edistäminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat Biolääketieteen koulutusohjelma Biolääketieteen koulutus on kaksiportainen ja kandidaattivaiheen jälkeenContinue Reading biolaaketiede_2018-2019

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/1027/ETY; 3) tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palveluiden tarjoamisenContinue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

TT Ravi opinto-opas 2015-2016 [pdf]

ennaltaehkäisevään ja kokonaisvaltaiseen suun alueen sairauksien hoitoon. Koulutus mielletään lääketieteen osa-alueeksi ja val- mistuvat hammaslääkärit tunnistavat siten asiantuntijaroolinsa osana ihmisen kokonaisvaltaista tervey- denhuoltoa. LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Lääketieteen koulutusohjelmalla annetaan tieteelliseen tutkimukseenContinue Reading TT Ravi opinto-opas 2015-2016