Search Results: palaute

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…vuosittain kevätlukukaudella. Suoran palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa), opetus- suunnitelmapalaute ja kandipalaute. Ks. www.uef.fi/opiskelu/palautteen-antaminen- opetuksesta-ja-ohjauksesta. Reklamointi Jos opiskelija on tyytymätön humanistisen… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2016-2017

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…valmistuneiden kysely ja tohtori- kysely) ja opetussuunnitelmapalaute (kerätään joka kolmas vuosi tai opetussuunnitelma- muutoksen yhteydessä). Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto www.uef.fi/intra/filtdk/palaute Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti kaikista… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2017-2018

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…tiedotteita. Kaikki kauppatieteiden lai- toksen virallinen tiedotus tapahtuu viestiryhmän kautta. 3.2.2 Opiskelijapalaute Kauppatieteiden laitoksella kerätään palautetta opiskelijoilta WebOodin palautejär- jestelmän avulla. Lisäksi opettaja voi kerätä palautetta omilla menetelmillään. Palautteeseen sisällytetään… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

30818993_UEF_Opinto-opas_2018-2019_Teologian osasto_netti [pdf]

…ovat seuraavat teologian osaston omat kanavat: https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ https://studentuef.sharepoint.com/sites/Filosofinentdk/SitePages/Toimielimet_laatu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/Filosofinentdk/SitePages/Toimielimet_laatu.aspx https://kamu.uef.fi/student-book/yliopiston-sisainen-muutoksenhaku/ https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ Teologian osasto // UEF 79 Palautepäivä Teologian osaston omat palautepäivät ovat opiskelijoiden ja opettajien yhteisiä tilaisuuk- sia, joihin kaikki… Continue Reading 30818993_UEF_Opinto-opas_2018-2019_Teologian osasto_netti

LUMET_gradun_arvostelu_09_2018 [dot]

…– johtopäätösten teko FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 5. Tutkielman kokoonpano, tieteellinen esitystapa ja kieliasu FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX Kirjallinen palaute Arvosanaesitys FORMCHECKBOX välttävä FORMCHECKBOX tyydyttävä FORMCHECKBOX… Continue Reading LUMET_gradun_arvostelu_09_2018

LUMET_kandin_arvostelu_09_2018 [dot]

…FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX Kirjallinen palaute Kandidaatin tutkielma on hyväksytty ____/____ 20 arvosanalla FORMCHECKBOX välttävä FORMCHECKBOX tyydyttävä FORMCHECKBOX hyvä FORMCHECKBOX kiitettävä FORMCHECKBOX erinomainen Ohjaaja täyttää FORMCHECKBOX Tutkielman kypsyysnäyte on… Continue Reading LUMET_kandin_arvostelu_09_2018