Search Results: palaute

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa) ja opetus- suunnitelmapalaute. Näiden lisäksi tiedekunnalla on sähköinen palautelomake osoitteessa www.uef.fi/filtdk/palaute. Reklamointi Jos opiskelija on tyytymätön humanistisen osaston toimintaan, opiskelijan tulee ottaa… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2014-2015

FILO Teologia opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…suoraan opettajalle annettava palaute. Suoran palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa) ja opetussuunnitelmapalaute. Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto osoitteessa https://www.uef.fi/intra/filtdk/palaute…. Continue Reading FILO Teologia opinto-opas 2014-2015

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…Kauppatieteiden laitoksella kerätään palautetta opiskelijoilta WebOodin palautejärjestel- män avulla. Lisäksi opettaja voi kerätä palautetta omilla menetelmillään. Palautteeseen sisällytetään opintojakson ja opetuksen arvioinnin lisäksi opiskelijan arvio omasta ko. opintojaksolla tekemästä työmäärästä… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…opetussuunnitelmapalaute (kerätään joka kolmas vuosi tai opetussuunnitelmamuutoksen 46 Filosofinen tiedekunta yhteydessä). Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto www.uef.fi/intra/filtdk/palaute Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti kaikista opetussuunnitelmaan kuuluvista opintojaksoista. Opintojaksopalautteen… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2016-2017

kapsy_2018-2019 [pdf]

…tai ei tunne saavansa oikeutettua asian käsittelyä tai oikeudenmukaista kohtelua, on mahdollista tehdä reklamaatio tai oikaisupyyntö (ks. luku 6.5.6). Ohjeet löytyvät Kamusta https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ https://kamu.uef.fi/student-book/yliopiston-sisainen-muutoksenhaku/ https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ https://studentuef.sharepoint.com/sites/Filosofinentdk/SitePages/Toimielimet_laatu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/Filosofinentdk/SitePages/Toimielimet_laatu.aspx https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ https://kamu.uef.fi/student-book/yliopiston-sisainen-muutoksenhaku/ Kasvatustieteiden… Continue Reading kapsy_2018-2019

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa) ja opetussuunnitelmapalaute. Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto https://www.uef.fi/intra/filtdk/palaute Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…vuosittain kevätlukukaudella. Suoran palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa), opetus- suunnitelmapalaute ja kandipalaute. Ks. www.uef.fi/opiskelu/palautteen-antaminen- opetuksesta-ja-ohjauksesta. Reklamointi Jos opiskelija on tyytymätön humanistisen… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2016-2017