Search Results: aikataulu

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ja opiskelijan esityksestä. Jatko-opinto-opas lukuvuosi 2014-2015 17 Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan sisältyy mm: • jatkotutkintoon sisältyvät opinnot, niiden suoritustavat ja suunniteltu aikataulu • mahdolliset täydentävät opinnot ja suunniteltu aikataulu • lisensiaatintutkimuksen tai… Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…annettavan opetuksen opintojaksojen tarkemmat kuvaukset ja opetuksen aikataulutuksen löydät verkosta WebOodi­ järjestelmästä. Oodiin on kirjattu opintojaksojen opintojakson sisällöt, tavoitteet, suoritustavat ja arvosteluperusteet, sekä tiedot aikatauluista ja tiloista. Laajemmin opiskelusta yliopistossa,… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015

kapsy_2018-2019 [pdf]

aikataulun, jossa ohjattava pyrkii pysy- mään. Ohjaajan velvollisuutena on taata aikataulua tukeva riittävä palautteenanto ja muu ohjaus. Opiskelija on velvollinen työskentelemään tutkielmansa suhteen itsenäisesti. Tämä huo- mioon ottaen ohjaajan ei… Continue Reading kapsy_2018-2019