Search Results: e-examination

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

lähtökohdat sekä osaa soveltaa niitä erilaisten aineellisten ja aineettomien hyötyjen tuottamiseksi metsätaloudessa. Metsätieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee metsätieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet sekä hallitsee kestävän metsätalouden keskeiset periaatteet ja sovellutukset erilaisten…

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

tilastotieteen pääaineissa ja Kuopion kampuksella sovelletun fysiikan, tietojenkäsittelytieteen ja ympäristötieteen pääaineissa. Tiedekunnan perustutkintojen tutkintorakenteet on määritelty erikseen luonnontieteelliselle koulutusalalle ja maatalous-metsätieteelliselle koulutusalalle. Kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintorakenteet ja tutkintovaatimukset esitellään…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

maisteriohjelma sovelletussa fysiikassa Tietojenkäsittelytiede Perustutkinnot Tietojenkäsittelytieteen opetus lukuvuonna 2017-2018 Tietojenkäsittelytieteen aineenopettajakoulutus, Joensuun kampus Kansainväliset maisteriohjelmat tietojenkäsittelytieteessä Ympäristötiede Perustutkinnot Kansainvälinen maisteriohjelma ympäristötieteessä Tiedekunnan tarjoama sivuaineopetus Biologia sivuaineena, Joensuun kampus Fysiikka sivuaineena,…

University glossary [page]

a licentiate degree. Master’s degree programme A study programme that only includes advanced studies. A lower university degree or other comparable studies must be completed before starting a master’s degree…

Faculty of Science and Forestry instructions [page]

31 October, degree certificate application by 6 December The Administrative Service Center of the Faculty deals with theses and degree certificates continuously in normal schedule. The above mentioned deadlines are…

Theses [page]

All degrees conclude with a supervised written paper called a thesis. The following is a list of theses at UEF: Bachelor’s Thesis (Bachelor’s degree) Master’s Thesis (Master’s degree) Licentiate Thesis…

Completing courses [page]

Examinations based on reading assignments are organised on general examination days scheduled by the faculty responsible for the course. The schedules for the examination dates for specific independent study courses…

Process chart for Master’s thesis [pdf]

from lectures, literature on the field, scientific publications or personal experiences. Departments and units present research areas, e.g., in their informational events, separate courses, occasions presenting research groups, and on…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

kemian, matematiikan, metsätie- teen, tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen pääaineissa ja Kuopion kampuksella sovel- letun fysiikan, tietojenkäsittelytieteen ja ympäristötieteen pääaineissa. Tiedekunnan perustutkintojen tutkintorakenteet on määritelty erikseen luonnontieteel- liselle koulutusalalle ja maatalous-metsätieteelliselle koulutusalalle….