Search Results: information-skills

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Opintokokonaisuus ei voi olla ympäristöoikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTM-tutkinnon sivuaine. Vastuuhenkilö: professori Tapio Määttä Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden perusopinnot 25 op (5311064) Basic Studies in Information Law and Information Technology Law Informaatio- ja… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015