Search Results: information-skills

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Opintokokonaisuus ei voi olla ympäristöoikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTM-tutkinnon sivuaine. Vastuuhenkilö: professori Tapio Määttä Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden perusopinnot 25 op (5311064) Basic Studies in Information Law and Information Technology Law Informaatio- ja… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

yhka_2018-2019 [pdf]

…Finnish university of applied sciences: 1131003 Orientation for International Students 1 ECTS 8031003 University Study Skills 1 ECTS 8031006 University Computing Skills 2 ECTS 8020300 Information Skills and Sources in… Continue Reading yhka_2018-2019