Search Results: korvaaminen

UEF_AHOT_periaatteet_fi_2016 [pdf]

…hankittu osaaminen vastaavat tutkinnolle tai sen osille asetettuja osaamistavoitteita (tutkinto- sääntö 38§). Hyväksi lukemisen muotoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen. Sisällyttämisellä tarkoitetaan muualla suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden hyväk- symistä tutkintoon sellaisenaan…. Continue Reading UEF_AHOT_periaatteet_fi_2016