Search Results: opettajankoulutus

TT Ergjne opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biomed • terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o ergonomia www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu6 o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, ter- veystieteiden opettajankoulutus) www2.uef.fi/fi/hoitot/peruskoulutus o kansanterveystiede www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 o liikuntalääketiede www2.uef.fi/fi/liikuntalaaketiede o ravitsemustiede www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu5… Continue Reading TT Ergjne opinto-opas 2015-2016

ravitsemustiede_2018-2019 [pdf]

…• Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, pre- ventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoito- tiede • Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, vä-… Continue Reading ravitsemustiede_2018-2019

UEF Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edis- täminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat  Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivi- nen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede  Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede http://www.uef.fi/opintopalvelut http://www.uef.fi/farmasia http://www.uef.fi/hammas http://www.uef.fi/laake http://www.uef.fi/biolaaketiede http://www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat… Continue Reading UEF Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…pykälät, jotka koskevat opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, opiskelijaksi ottamisen esteitä sekä huumausainetestausta ja kurinpitoa, tulivat voimaan 1.1.2012 (nk. SORA-lainsäädäntö). Filosofisessa tiedekunnassa rajoitukset koskevat opettajankoulutusta ja psykologikoulutusta. Rikostaustaotteiden tarkastaminen Rikostaustaote tarkastetaan… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015

TT Hammas opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…koulutusohjelmat (http://www.uef.fi/web/opiskelu/farmasia) • hammaslääketieteen koulutusohjelma (http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas) • lääketieteen koulutusohjelma (http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede) • Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (http://www.uef.fi/opiskelu/terveyden-biotieteet) • terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystie- teiden opettajankoulutus) (http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede)… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2014-2015

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

… lääketieteen koulutusohjelma (www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede)  terveyden biotieteiden koulutusohjelma (www.uef.fi/opiskelu/terveyden-biotieteet)  terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o ergonomia (www.uef.fi/kttravi/ergonomia) o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystietei- den opettajankoulutus) (www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede) o kansanterveystiede (www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede)… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015

TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) (http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede) o ergonomia (http://www.uef.fi/kttravi/ergonomia) o kansanterveystiede (http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede) o liikuntalääketiede (http://www.uef.fi/web/biolaaketiede/liikuntalaaketiede) o ravitsemustiede (http://www.uef.fi/web/opiskelu/ravitsemustiede). FARMASEUTIN KOULUTUSOHJELMA Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…koulutusohjelma www.uef.fi/biomed  terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o ergonomia www.uef.fi/kttravi/opiskelu6 o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystietei- den opettajankoulutus) o kansanterveystiede o liikuntalääketiede o ravitsemustiede www.uef.fi/hoitot/peruskoulutus www.uef.fi/kttravi/opiskelu1 www.uef.fi/liikuntalaaketiede www.uef.fi/kttravi/opiskelu1 FARMASEUTIN… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) http://www2.uef.fi/fi/hoitot/peruskoulutus o kansanterveystiede http://www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 o liikuntalääketiede http://www2.uef.fi/fi/liikuntalaaketiede o ravitsemustiede http://www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 FARMASEUTIN JA PROVIISORIN KOULUTUSOHJELMAT Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen kolme (3) vuotta…. Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…toimiva tutkimusperustaista opettajankoulutustehtävää to- teuttava yksikkö. Osasto vastaa lastentarhanopettajien, luokanopettajien ja aineenopet- tajien kouluttamisesta Itä-Suomen yliopistossa. Osaston edustamilla tieteenaloilla – kasvatustiede, kotitaloustiede ja käsityötiede sekä kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus – toteutetaan… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2017-2018