Search Results: opettajankoulutus

TT Hammas opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…koulutusohjelmat (http://www.uef.fi/web/opiskelu/farmasia) • hammaslääketieteen koulutusohjelma (http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas) • lääketieteen koulutusohjelma (http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede) • Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (http://www.uef.fi/opiskelu/terveyden-biotieteet) • terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystie- teiden opettajankoulutus) (http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede)… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2014-2015

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) http://www2.uef.fi/fi/hoitot/peruskoulutus o kansanterveystiede http://www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 o liikuntalääketiede http://www2.uef.fi/fi/liikuntalaaketiede o ravitsemustiede http://www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 FARMASEUTIN JA PROVIISORIN KOULUTUSOHJELMAT Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen kolme (3) vuotta…. Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

TT Hammaslääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o terveyden edistäminen (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edistäminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat o hoitotiede (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede o ravitsemustiede www.uef.fi/ravitsemustiede…. Continue Reading TT Hammaslääketiede opinto-opas 2016-2017

TT Lääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…• terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o terveyden edistäminen (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edistäminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen- ohjelmat o hoitotiede (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede o… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2016-2017

TT Ravi opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edistäminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen- ohjelmat o hoitotiede (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede o ravitsemustiede www.uef.fi/ravitsemustiede. FARMASEUTIN JA PROVIISORIN KOULUTUSOHJELMAT Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto,… Continue Reading TT Ravi opinto-opas 2016-2017

TT Terved opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…o terveyden edistäminen (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edistäminen www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat o hoitotiede (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede o ravitsemustiede www.uef.fi/ravitsemustiede. FARMASEUTIN JA PROVIISORIN… Continue Reading TT Terved opinto-opas 2016-2017

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

… Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas  Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake  Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede  Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian… Continue Reading UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019

TT Farmasia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…koulutusohjelma: http://www.uef.fi/hammas  lääketieteen koulutusohjelma http://www.uef.fi/laake  biolääketieteen koulutusohjelma http://www.uef.fi/biolaaketiede  terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o hoitotiede (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) http://www.uef.fi/hoitotiede o ravitsemustiede http://www.uef.fi/kttravi o terveyden edistäminen… Continue Reading TT Farmasia opinto-opas 2016-2017

TT Biolääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…edistäminen, väes- tön terveyden edistäminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden- edistamisen-ohjelmat o hoitotiede (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, pre- ventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede o ravitsemustiede www.uef.fi/ravitsemustiede Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto,… Continue Reading TT Biolääketiede opinto-opas 2016-2017