Search Results: oppari-en

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…hyväksyttää ennen niiden kirjaamista OodiHopsiin laitoksen AHOT- vastaavalla. Ennen tutkintojen hakemista päivitetyt ja haettavien tutkintojen mukaiset HOPSit tulee hyväksyttää oppiaineen vastuuhenkilöllä. Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelija osallistuu yliopiston yhteiseen orientaatiokoulutukseen sekä… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ensimmäisenä opintovuo- tena Uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja HOPSien hyväksyminen http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut 16 Filosofinen tiedekunta | Humanistinen osasto Opetushenkilökunta Omaan oppiaineeseen ja opetukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus Oman oppiaineenContinue Reading FILO Hum opinto-opas 2016-2017

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…loppuvaiheessa, viimeistään ensimmäisen lukuvuoden neljännen periodin päättyessä. Suuntautumisvaihtoehto muuttuu pääaineeksi maisteriopinnoissa. Kääntämisen opiskelijoilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Venäjän kielen ja saksan kielen opiskelijoiden suomen kielen taito todennetaan venäjän perusopintojenContinue Reading FILO Hum opinto-opas 2014-2015

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…den vuoden kuluessa ensimmäisen opintojakson alkamispäivämäärästä. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvat aine- ja syventävien opintojaksojen opintojaksot on suoritettava seitsemän vuoden kuluessa kliinisen vaiheen ensimmäisen opintojakson alkamispäivämäärästä. Lääketieteen laitoksen johtaja voi määrätä… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…hoito- työssä. Perehtyminen ongelmalähtöiseen oppimiseen, verkko-oppimiseen, merkityksellisten oppimiskokemusten analyysiin ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen terveysalan opettajan am- matillisen kasvun välineenä. Suoritustavat Seminaarit, opetusharjoittelu, yhteistoiminnallinen oppiminen, käänteinen oppiminen, merkityk- sellisten oppimiskokemusten analyysi. Toteutustavat… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017