Search Results: sopimus

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…perusteiden varaan myöhempi opiskelu rakentuu. Seuraavana opintojaksona on syytä suorittaa sopimusoikeus, koska suurella osalla myöhemmistä opintojaksoista tarvitaan perustietoja sopimusoikeudesta. 148 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen…

yhka_2018-2019 [pdf]

…15 op): 5311625 Julkiset hankinnat 5 op 5311627 Immateriaalioikeus 5 op 5311605 Sopimusoikeus 5 op 5211632 Law and the Internet 5 op 5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…5 op Vapaavalintaiset opinnot (valitse 10 op): 5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op 5311625 Julkiset hankinnat 5 op 5311627 Immateriaalioikeus 5 op 5311605 Sopimusoikeus 5 op Vapaavalintaiset opinnot – suositeltavia opintoja ovat…

uef_harjoittelusopimus2018_wordmalli [dotx]

1 [image: ] Yliopisto-opiskelijoiden tuettu harjoittelu HARJOITTELUSOPIMUS 2018 Tällä sopimuksella Itä-Suomen yliopisto ja työnantaja sopivat opiskelijan tutkintoon sisällytettävästä työharjoittelusta seuraavasti: Yksikkö / oppiaine täyttää Tiedekunta ja osasto tai laitos [bookmark:…

uefsuojattu_harjoittelusopimus2018_word [docx]

2 [image: ] Yliopisto-opiskelijoiden tuettu harjoittelu HARJOITTELUSOPIMUS 2018 Tällä sopimuksella Itä-Suomen yliopisto ja työnantaja sopivat opiskelijan tutkintoon sisällytettävästä työharjoittelusta seuraavasti: Yksikkö / oppiaine täyttää Tiedekunta ja osasto tai laitos [bookmark:…

uefsuojattu_harjoittelusopimus2018_word [docx]

2 [image: ] Yliopisto-opiskelijoiden tuettu harjoittelu HARJOITTELUSOPIMUS 2018 Tällä sopimuksella Itä-Suomen yliopisto ja työnantaja sopivat opiskelijan tutkintoon sisällytettävästä työharjoittelusta seuraavasti: Yksikkö / oppiaine täyttää Tiedekunta ja osasto tai laitos [bookmark:…

uefsuojattu_harjoittelusopimus2018_word [docx]

2 [image: ] Yliopisto-opiskelijoiden tuettu harjoittelu HARJOITTELUSOPIMUS 2018 Tällä sopimuksella Itä-Suomen yliopisto ja työnantaja sopivat opiskelijan tutkintoon sisällytettävästä työharjoittelusta seuraavasti: Yksikkö / oppiaine täyttää Tiedekunta ja osasto tai laitos [bookmark:…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

sopimusoikeus (5 op). Muutoin yritysjuridiikan perusopinnot suositellaan koottavan seuraavista opintojak- soista: UEF // Opinto-opas 2017-2018 194 Perusopinnot 25 op 5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op 5311605 Sopimusoikeus 5 op 5311612 Työoikeus…

uefsuojattu_harjoittelusopimus2018_word [docx]

2 [image: ] Yliopisto-opiskelijoiden tuettu harjoittelu HARJOITTELUSOPIMUS 2018 Tällä sopimuksella Itä-Suomen yliopisto ja työnantaja sopivat opiskelijan tutkintoon sisällytettävästä työharjoittelusta seuraavasti: Yksikkö / oppiaine täyttää Tiedekunta ja osasto tai laitos [bookmark:…