Search Results: tyollistyminen-en

TT Farmasia opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…hammaslääkärit tunnistavat siten asiantuntijaroolinsa osana ihmisen kokonaisvaltaista terveydenhuoltoa. LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Lääketieteen koulutusohjelmalla annetaan tieteelliseen tutkimukseen perustuva teoreettinen ja käytännöllinen koulutus lääkärin tehtäviin. Koulutus johtaa lääketie- teen lisensiaatin tutkintoon. Vuotuinen opiskelijoidenContinue Reading TT Farmasia opinto-opas 2015-2016