Search Results: yammer-en

yhka_2018-2019 [pdf]

…opiskelijoille Oikeustieteiden opiskelijat –Yammer on laitoksen ensisijainen tiedotuskanava. Oikeus- tieteiden opiskelijat –Yammerissa tiedotetaan opiskelijoita ajankohtaisista opiskeluun liit- tyvistä asioista ja esim. harjoittelupaikoista. Opiskelijan vastuulla on seurata viestintää ja huomioida itse… Continue Reading yhka_2018-2019