Career planning group 1130008, 1 ECTS

This course is lectured in Finnish.

1130008 Urasuunnitteluryhmä 1 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

1) tunnistaa omia kiinnostuksiaan, vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
2) hahmottaa vaihtoehtoisia opiskelu- ja työelämämahdollisuuksia
3) osaa työstää omaa urasuunnitelmaansa
4) ymmärtää urasuunnittelun prosessimaisuuden omassa elämässään

Sisältö: Pienryhmissä käytävät keskustelut ja tehtävät tukevat opiskelijoiden työelämäorientaatiota: Erilaisia valintoja opintojen aikana, valmistumista ja työelämään siirtymistä. Ryhmän tavoitteena on myös lisätä opiskelijoiden toimintakykyä ja elämänhallintaa, joiden avulla yksilölliset urasuunnitteluvalmiudet kehittyvät. Pienryhmien sisällöt tarkentuvat opiskelijoiden ohjaustarpeiden mukaan.

Suoritustavat: Osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn (15 h) ja itsenäinen työskentely pienryhmätapaamisten välillä (12 h).

Toteutustavat: Tehtävät ja keskustelut pienryhmässä, itsearviointitehtävät ja omatoiminen tiedonhaku. Pienryhmien ohjaajina toimivat opinto-ohjaajakoulutuksen ja sosiaalipsykologian opiskelijat.

Oppimateriaalit: Pienryhmässä jaettava materiaali

Arvosteluperusteet: Osallistuminen pienryhmän tapaamisiin ja aktivoivien välitehtävien tekeminen

Ajankohta: Pienryhmiä pyritään järjestämään tarpeen mukaan sekä syys- että kevätlukukaudella

Tarjontatieto: Pienryhmät ovat avoinna kaikille opiskelijoille, jotka haluavat pohtia henkilökohtaista opiskelu- ja elämäntilannettaan sekä urasuunnitelmiaan. Yhteen ryhmään voidaan ottaa enintään 12 opiskelijaa. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Avainsanat: Opinto- ja urasuunnittelu, vertaistuki

Vastuuyksikkö: Opetus- ja opintopalvelut, ura- ja ohjauspalvelut,
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Ohjauksen koulutus ja Yhteiskuntatieteiden laitos, sosiaalipsykologia.

Opettajat: Itä-Suomen yliopiston opinto-ohjaajakoulutuksen opiskelijat Joensuussa ja sosiaalipsykologian opiskelijat Kuopiossa sekä urapalvelujen uraohjaajat

Kampus: Joensuu ja Kuopio

Lisätietoja: Opetuskieli suomi

Ryhmien aikataulut ja sitova ilmoittautuminen WebOodissa

Lisätietoja

Kirsi Vallius-Leinonen
puh. 050 344 9298
kirsi.vallius-leinonen(at)uef.fi