Search Results: aiemmat-vaihto-opiskelijat

Kulttuurintutkimus [pdf]

…Zoom Miksi kannattaa lähteä vaihtoon? Tietoiskussa saat tietää, mitä vaihto-opiskelu on, miten se toteutetaan ja miksi sinun kannattaa lähteä vaihtoon opintojen aikana. Tervetuloa! Jenna Jokinen, Merja Kuokkanen ja Tapani Utunen,… Continue Reading Kulttuurintutkimus

Tietohallinto [pdf]

…TIEDOTUSKANAVAT Laitos viestii ajankohtaisista asioista ja toiminnastaan Yammerin STJ/opiskelijat -ryh- mässä. Laitoksen virallinen viestintä tapahtuu ryhmän kautta, joten ryhmän viestit  STJ/opiskelijat  STJ / Sosiaali- ja ter- veydenhuollon tieto-… Continue Reading Tietohallinto

Venäjän kieli [pdf]

…https://uef.zoom.us/j/6799888505 https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/ https://us02web.zoom.us/j/89317810241 https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/ 11.15–11.30 11.45–12.00 12.15–12.30 Webinaarit Zoom Miksi kannattaa lähteä vaihtoon? Tietoiskussa saat tietää, mitä vaihto-opiskelu on, miten se toteutetaan ja miksi sinun kannattaa lähteä vaihtoon opintojen aikana…. Continue Reading Venäjän kieli

Englannin kieli [pdf]

…11.15–11.30 11.45–12.00 12.15–12.30 Webinaarit Zoom Miksi kannattaa lähteä vaihtoon? Tietoiskussa saat tietää, mitä vaihto-opiskelu on, miten se toteutetaan ja miksi sinun kannattaa lähteä vaihtoon opintojen aikana. Tervetuloa! Jenna Jokinen, Merja… Continue Reading Englannin kieli

Ruotsi [pdf]

…Zoom Miksi kannattaa lähteä vaihtoon? Tietoiskussa saat tietää, mitä vaihto-opiskelu on, miten se toteutetaan ja miksi sinun kannattaa lähteä vaihtoon opintojen aikana. Tervetuloa! Jenna Jokinen, Merja Kuokkanen ja Tapani Utunen,… Continue Reading Ruotsi

Biolääketiede [pdf]

…sekä -esittelyjen avulla pyritään konkretisoimaan erilaisten työtehtävien edellyttämiä valmiuksia. HOPSia suunniteltaessa huomioidaan myös opiskelijan aiemmat opinnot, jotka pyritään pääsääntöisesti hyväksilukemaan LuK-tutkintoon. Mikäli opiskelijalla on aiemmin suoritettuja yliopisto- tai AMK -tutkintoja… Continue Reading Biolääketiede