Hakutulokset: akateemisen-opiskelun-taidot

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…oppiaineeseen, esim. o 2110021 Työelämään suuntaavat opinnot 1–10 op, o 8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op, o 8031001 Akateemisen opiskelun taidot 2 op, o oppiaineiden järjestämät täydentävät kieliopinnot,…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

…ja opetuspalvelut tarjoaa opiskelunsa aloittaville opiskelijoille koulutusta opiskelemisen taidoissa (Akateemisen opiskelun taidot (2 op) opintojakso) sekä tieto‐ ja viestintätekniikan käytössä. Koulutusohjelmat tarjoavat myös omia akateemiseen opiskeluun liittyviä opintojaksoja tai info‐tilaisuuksia….

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…ammatilliset tavoitteet, tutkintorakenne opintokokonaisuuksineen ja laajuuksineen, opintojaksokuvaukset sekä suunnitelma oppiaineen tai koulutusohjelman opiskelijoiden ohjauksen ja HOPS-neuvonnan järjestämisestä. Opintojaksokuvauksissa kuvataan opetuksen ja opiskelun tavoitteita, opetettavia ja opiskeltavia asioita, toteutus- ja suoritustapoja…

Opintopinnat kotiin_2018 [pdf]

…tieteellisen tekstin kirjoittamisessa? http://www.opiskelutaidot.fi/ AKATEEMISEN OPISKELUN TAIDOT– KURSSI (1 OP) • Tarvitsetko tukea opiskelemiseen sekä opintojen suunnitteluun yliopistotaipaleesi alkumetreillä? • Millaisia opiskelun ja oppimisen tapoja yliopistossa on? • Mitä yliopistossa…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…Lääkepolitiikka 2 5210102 Laskentatoimen perusteet 6 5210105 Markkinoinnin perusteet 6 Esimerkkejä muista valinnaisista 4213078 Farmasian kirjallisuus 1–5 8031001 Akateemisen opiskelun taidot 2 8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 8010201…

Lumetin pysyväismääräykset 2019 FINAL [pdf]

opiskelun, oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen kannalta tarpeellinen vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito. Opiskelijan tulee osoittaa nämä taidot englannissa tai jossakin muussa tiedekunnan hyväksymässä kielessä. Vieraan…