Hakutulokset: esteeton-opiskelu

Opiskeluhyvinvointityö UEFissa [sivu]

Kuinka yliopistossamme voidaan edistää opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvointia? Mitä tarkoitetaan opiskeluhyvinvointityöllä? Kenelle kuuluu vastuu yliopistoyhteisön hyvinvoinnista? Millaista ohjausta ja tukea opiskelijoille tarjotaan Itä-Suomen yliopistossa? Opiskeluhyvinvointityön tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä… Continue Reading Opiskeluhyvinvointityö UEFissa

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

erillisarvosanat) sekä JOO-opinto-oikeuksia (joustava sivuaineopinto-oikeus) toisessa yliopistossa suoritettaviin sivuaineopintoihin. Opetusjärjestelyt tarkoitetaan esim. monimuoto-opetusta, lähiopetusta, etäopis-kelua, itsenäistä opiskelua, luento-opiskelua, harjoitustöitä, seminaareja jne. Opintopiste on opetuksen mitoituksen peruste uuden 1.8.2005 voimaan tulleen… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020