Hakutulokset: esteeton-opiskelu

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…sisältyä Itä-Suomen yliopistossa suoritet- tavaan tutkintoon. Vaihtoon lähtevä opiskelija saa normaalin opintorahan. (www.uef.fi/opiskelu/kansainvalinen-opiskelu). http://www.uef.fi/opiskelu/kansainvalinen-opiskelu 14 UEF // Opinto-opas 2018-2019 3 Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science 3.1 Hoitotieteen laitos ja…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…luopua opiskeluoikeudesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yliopistolle. Tällöin opiskeluoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivänä. Opiskeluoikeutta ei täl- löin voida palauttaa. 16 § Opiskeluoikeuden menettäminen Yliopistolain 43 §:n mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, mikäli hän…

Opiskeluhyvinvointityö UEFissa [sivu]

Kuinka yliopistossamme voidaan edistää opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvointia? Mitä tarkoitetaan opiskeluhyvinvointityöllä? Kenelle kuuluu vastuu yliopistoyhteisön hyvinvoinnista? Millaista ohjausta ja tukea opiskelijoille tarjotaan Itä-Suomen yliopistossa? Opiskeluhyvinvointityön tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä…

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [sivu]

…opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Toisaalta tavoitteena on sekä yhteisöllisen että yksilöllisen tuen avulla luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö sekä suojata opiskelijan mielenterveyttä….

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

erillisarvosanat) sekä JOO-opinto-oikeuksia (joustava sivuaineopinto-oikeus) toisessa yliopistossa suoritettaviin sivuaineopintoihin. Opetusjärjestelyt tarkoitetaan esim. monimuoto-opetusta, lähiopetusta, etäopis-kelua, itsenäistä opiskelua, luento-opiskelua, harjoitustöitä, seminaareja jne. Opintopiste on opetuksen mitoituksen peruste uuden 1.8.2005 voimaan tulleen…

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

tulee saada ohjausta opintojen kaikissa vaiheissa (Opintojohtosääntö 24 §). Yliopiston tarjoamat ohjauspalvelut löytyvät kootusti Kamusta. Opiskeluhyvinvointityön tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Toisaalta…

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…laisten keskeisiä taitoja. Opiskelu on ainutlaatuista aikaa ihmisen elämässä. Opiskeluaikana voitte täysipainoi- sesti panostaa tietojen ja taitojen kehittämiseen. Koulutus antaa kyllä valmiudet ammat- tiin, mutta terveystieteiden työelämässä tarvitaan ennen kaikkea…

Yksilölliset järjestelyt, apuvälineet, tilat [sivu]

…yleistä neuvontaa sekä tukevat ja ohjaavat esteettömyystyötä tiedekunnissa, osastoilla ja laitoksilla. Joensuun kampus: Erja Widgrén-Sallinen Kuopion kampus: Tuija Pasanen Heidän yhteystietonsa löydät yliopiston puhelinluettelosta. Opiskeluun liittyviä esteettömyys- ja saavutettavuusasioita linjataan…