Hakutulokset: harjoittelu-ulkomailla

Erasmus-harjoittelu [sivu]

ERASMUS-HARJOITTELU Opiskelija voi hakea Erasmus-harjoitteluun suorittamaan opintoihinsa liittyvää vapaaehtoista tai pakollista työharjoittelua. Harjoittelusta on sovittava oman laitoksen/osaston yhteyshenkilön kanssa. Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset sekä yksityiset että julkiset organisaatiot. Harjoittelupaikka ei voi…

Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä [sivu]

että harjoittelun sisältö vastaa tutkintoon kuuluvalle harjoittelulle asetettuja kriteereitä. He toimivat myös yhteyshenkilönä työpaikoille ja auttavat opiskelijaa harjoittelusopimuksen tekemisessä. Työharjoitteluun liittyvissä yleisissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä Urapalvelujen puoleen, jossa harjoittelua…

Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen harjoittelutuen kriteerit [sivu]

suuntautuvaa työharjoittelua tuetaan yliopiston kv-harjoittelutuella (ks. alla), jota haetaan omasta tiedekunnasta. Kansainvälisen harjoittelun tuki Kansainvälisen harjoittelun tukea myönnetään vähintään 3 kk:n pituisiin harjoitteluihin. Tiedekunnat ja oppiaineet päättävät itsenäisesti kansainvälisen harjoittelun…

harjoittelupaatos2016_2017_korj [pdf]

harjoittelun tukemiseen. 1 SUOMESSA SUORITETTAVA HARJOITTELU Harjoittelun tarkoitus Yliopiston tukeman harjoittelun keskeisenä tavoitteena on koulutuksen ja työelämän lähentäminen ja opiskelijoiden työllistymisen edistäminen. Tuettu harjoittelu tarkoittaa harjoittelua, jonka opiskelija sisällyttää tutkintoonsa…

Työharjoittelu [sivu]

henkilö, joka tarkistaa täyttääkö harjoittelupaikka opetussuunnitelmassa olevat harjoittelun tavoitteet ohjeistaa harjoitteluun liittyvistä käytännöistä kuten harjoittelusta sopimisen on yhteyshenkilö työnantajaan päin Oman oppiaineesi harjoittelusta vastaavan löydät täältä HUOMIOI harjoittelupaikan kanssa palkkauksesta…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…Opin- toihin sisältyvän harjoittelun voi tehdä opetussuunnitelman mukaisesti kotimaassa tai ulkomailla. Yliopistossa voi olla kirjoilla myös harjoittelua suorittavia Itä-Suomen yliopiston kan- sainvälisten yhteistyöyliopistojen opiskelijoita. Rehtori antaa harjoittelusta tarkempia määräyksiä. 23…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kuluu tänäkin aikana. 2.6 Opiskelu ulkomailla Itä-Suomen yliopiston opiskelijan on mahdollista lähteä opintojen aikana ulkomaille vaihtoon. Ulkomailla opiskelu tarjoaa paitsi mielenkiintoisia kursseja myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä uutta itsevarmuutta….