Hakutulokset: harjoittelu-ulkomailla

Erasmus-harjoittelu [sivu]

ERASMUS-HARJOITTELU Opiskelija voi hakea Erasmus-harjoitteluun suorittamaan opintoihinsa liittyvää vapaaehtoista tai pakollista työharjoittelua. Harjoittelusta on sovittava oman laitoksen/osaston yhteyshenkilön kanssa. Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset sekä yksityiset että julkiset organisaatiot. Harjoittelupaikka ei voi…

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [sivu]

…etsii harjoittelupaikat itse ja suuntaa näin ammatillista kehittymistään. Opetusharjoitteluun liittyvät ohjeet Opettajankoulutukseen sisältyvä ohjattu harjoittelu normaalikoulussa muodostuu Orientoivasta harjoittelusta (H1), Perusharjoittelusta (H2) ja Syventävästä harjoittelusta (H3). Koulutukseen kuuluvasta Työelämäharjoittelusta (H4)…

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…sekä opinnäytteen sähköisen tarkastusprosessin yhteydessä. Lisää opinnäytteiden julkaisemisesta Kirjaston verkkosivuilla: http://www.uef.fi/fi/web/kirjasto/pro-gradut   HARJOITTELU JA VIRANSIJAISUUSKELPOISUUS Harjoittelun (Amanuenssuurin) tavoitteet Amanuenssi on lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa pakollista harjoittelua suorittava ja/tai kliinisten kurssien…

Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…ja harjoittelupaikasta sovitaan etukäteen HOPS-ohjaajan kanssa. Harjoittelun hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoittelun tekemistä harjoittelusuunnitelman ja -sopimuksen mukaisesti sekä harjoittelukertomuksen hyväksymistä. Harjoittelusopimus ja ohjeet harjoittelupäiväkirjan sekä harjoittelukertomuksen laatimisesta löytyvät Terveyden edistämisen opintoyhteisöstä….

Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä [sivu]

että harjoittelun sisältö vastaa tutkintoon kuuluvalle harjoittelulle asetettuja kriteereitä. He toimivat myös yhteyshenkilönä työpaikoille ja auttavat opiskelijaa harjoittelusopimuksen tekemisessä. Työharjoitteluun liittyvissä yleisissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä Urapalvelujen puoleen, jossa harjoittelua…

Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen harjoittelutuen kriteerit [sivu]

suuntautuvaa työharjoittelua tuetaan yliopiston kv-harjoittelutuella (ks. alla), jota haetaan omasta tiedekunnasta. Kansainvälisen harjoittelun tuki Kansainvälisen harjoittelun tukea myönnetään vähintään 3 kk:n pituisiin harjoitteluihin. Tiedekunnat ja oppiaineet päättävät itsenäisesti kansainvälisen harjoittelun…

harjoittelupaatos2016_2017_korj [pdf]

harjoittelun tukemiseen. 1 SUOMESSA SUORITETTAVA HARJOITTELU Harjoittelun tarkoitus Yliopiston tukeman harjoittelun keskeisenä tavoitteena on koulutuksen ja työelämän lähentäminen ja opiskelijoiden työllistymisen edistäminen. Tuettu harjoittelu tarkoittaa harjoittelua, jonka opiskelija sisällyttää tutkintoonsa…

Työharjoittelu [sivu]

henkilö, joka tarkistaa täyttääkö harjoittelupaikka opetussuunnitelmassa olevat harjoittelun tavoitteet ohjeistaa harjoitteluun liittyvistä käytännöistä kuten harjoittelusta sopimisen on yhteyshenkilö työnantajaan päin Oman oppiaineesi harjoittelusta vastaavan löydät täältä HUOMIOI harjoittelupaikan kanssa palkkauksesta…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…Opin- toihin sisältyvän harjoittelun voi tehdä opetussuunnitelman mukaisesti kotimaassa tai ulkomailla. Yliopistossa voi olla kirjoilla myös harjoittelua suorittavia Itä-Suomen yliopiston kan- sainvälisten yhteistyöyliopistojen opiskelijoita. Rehtori antaa harjoittelusta tarkempia määräyksiä. 23…