Search Results: kansainvalinen-harjoittelu

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…Opettaja sekä opiskelija yhdessä asettavat tavoitteet harjoittelulle. •Kun kaikki harjoitteluun vaadittavat suoritukset ovat opintorekisterissä, tulostetaan opintokirja ja yksikön johtaja myöntää allekirjoituksellaan oikeuden aloittaa harjoittelu. Syventävän käytännön harjoittelun periaatteet ja Syventävä… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen harjoittelutuen kriteerit [Student Book Search Tag]

…suuntautuvaa työharjoittelua tuetaan yliopiston kv-harjoittelutuella (ks. alla), jota haetaan omasta tiedekunnasta. Kansainvälisen harjoittelun tuki Kansainvälisen harjoittelun tukea myönnetään vähintään 2 kk:n pituisiin harjoitteluihin. Tiedekunnat ja oppiaineet päättävät itsenäisesti kansainvälisen harjoittelun… Continue Reading Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen harjoittelutuen kriteerit

UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut [pdf]

…opiskelija tekee hakemuksen kohdeyliopistoon sen edellyttämällä tavalla. Lo- pullinen päätös hyväksynnästä tulee vastaanottavalta yliopistolta. Erasmus+-harjoittelu Opiskelija voi hakea Erasmus+-harjoitteluun suorittamaan opintoihin liittyvää vapaa- ehtoista tai pakollista työharjoittelua. Harjoittelusta on sovittava… Continue Reading UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

harjoittelujaksoja ovat Opetusharjoittelu terveysalan oppimisympäristöissä 12 op ja Terveysalan opettajan laaja-alainen asiantuntijuus -projektiharjoittelu 8 op. Harjoittelujen tavoitteista ja sisällöistä löydät enemmän WebOodin opintojaksokuvauksista. Hoitotieteen harjoitteluihin ei ole mahdollista saada harjoittelutukea…. Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2020-2021