Hakutulokset: korvaaminen

FILO AHOT_prosessi_UEF_fin [pdf]

…tiedoksi Ohjaa Hyväksyminen Osasuoritus Hylkääminen Esittää todisteet osaamisestaan Pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä ”UEF AHOT hakemus/ päätöslomake” ja prosessin sovellusohjeet Tutkintoon sisällyttäminen -kirjaus Opintojakson korvaaminen -kirjaus Osallistuu tarvittaessa opintoihin (hylkäävä päätös) Saa…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…Osaamisen arviointi perustuu opintojakson tai opintokokonaisuuden opetussuunnitel- massa asetettuihin osaamistavoitteisiin. Opiskelijalla on velvollisuus todistaa osaami- sensa esimerkiksi opintotodistuksilla, näyttökokeessa, haastattelussa tai osaamisportfoli- olla. Hyväksilukemisen päätyypit ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaamisella…

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…työaika ja ylityökorvaus matkakustannusten korvaaminen ja matka-ajan palkka palkkauksen sitominen jonkin alan ansiokehitykseen tai työehtosopimukseen vuosiloma ja lomaraha sairausajan ja perhepoliittisten vapaiden palkat jne. mahdolliset salassapitomääräykset, kilpailukiellot tai irtisanomiskorvaukset, jos…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…asetettuihin osaamistavoitteisiin. Opiskelijalla on velvollisuus todistaa osaamisensa esimerkik- si opintotodistuksilla, näyttökokeessa, haastattelussa tai osaamisportfoliolla. Hyväksilukemisen päätyypit ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaamisella tarkoitetaan sitä, että opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja korvataan aiemmin suoritetuilla…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kuuluvien pakollisen opintojakso- jen tai opintokokonaisuuden opintojen korvaaminen muualla suoritetuilla opinnoilla edellyttää, että opinnot vastaavat sisällöltään ja tasoltaan tiedekunnan tutkintoraken- teen vaatimuksia. Opiskelija voi hakea opintojakson tai opintokokonaisuuden korvaa- mista…

Lyhyt johdatus työnhakuun [pdf]

…sopimuksesta löytyy yleensä: sopimuksen osapuolet mahdollinen koeaika ja sen pituus työn suorittamisajankohta ja -paikka irtisanomisaika yötehtävien laatu palkka ja luontoisedut palkanmaksukausi ja -päivä työaika ja ylityökorvaus matkakustannusten korvaaminen ja matka-ajan…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…arviointi perustuu opintojakson tai opintokokonaisuuden opetussuunnitel- massa asetettuihin osaamistavoitteisiin (tutkintosääntö §38). Opiskelijalla on velvollisuus todistaa osaamisensa esimerkiksi opintotodistuksilla, näyttökokeessa, haastattelussa tai osaamisportfoliolla. Hyväksilukemisen päätyypit ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaamisella tarkoi-…

FILO AHOT_prosessi_UEF_fin [pdf]

…tiedoksi Ohjaa Hyväksyminen Osasuoritus Hylkääminen Esittää todisteet osaamisestaan Pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä ”UEF AHOT hakemus/ päätöslomake” ja prosessin sovellusohjeet Tutkintoon sisällyttäminen -kirjaus Opintojakson korvaaminen -kirjaus Osallistuu tarvittaessa opintoihin (hylkäävä päätös) Saa…