Hakutulokset: opettajankoulutus

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edistäminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat Kansainväliset maisteriohjelmat: Master’s Degree Programme in…

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…kolme kansainvälistä maisteriohjelmaa. Tiedekunnan koulutusohjelmat ja pääaineet: Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus)…

Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja…

Terveystieteiden tiedekunta: Ravitsemustieteen opinto-opas 2019-20 [sivu]

…pääaineet: Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede Terveyden edistämisen…

Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä [sivu]

…harjoitteluvastaavat   Farmasian laitos Työharjoittelu lääkehuollossa ja Yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu: koulutussuunnittelija Päivi Anneli Hartikainen Opetusapteekkiharjoittelu: yliopistonlehtori Piia Siitonen Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede: yliopistonlehtori Päivi Kankkunen Hoitotyön johtaminen: yliopistonlehtori Pirjo Partanen Terveystieteiden opettajankoulutus:…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…vinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede • Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää päätoi- misesti opiskellen kolme (3) vuotta. Opetuksen tavoitteena on…

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, pre- ventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoito-…

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…hoitotyön johtaminen, pre- ventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoito- tiede  Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemus- tiede  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, vä- estön terveyden edistäminen)…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, vä- estön terveyden edistäminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat • Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, pre- ventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoito- tiede • Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat…

TT tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2013 [pdf]

…terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavat pääaineet 1) Hoitotiede (hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) 2) Ergonomia 3) Kansanterveystiede 4) Liikuntalääketiede 5) Ravitsemustiede Tiedekunnassa on seuraava luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian…