Search Results: opettajankoulutus

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…• Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, pre- ventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoito- tiede • Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, vä-… Continue Reading Ravitsemustieteen opinto-opas

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edis- täminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat  Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivi- nen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede  Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede http://www.uef.fi/opintopalvelut http://www.uef.fi/farmasia http://www.uef.fi/hammas… Continue Reading Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia  Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas  Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake  Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede  Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede  Terveyden edistämisen… Continue Reading UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…esteitä sekä huumausainetestausta ja kurinpi- toa, tulivat voimaan 1.1.2012 (nk. SORA-lainsäädäntö). Filosofisessa tiedekunnassa rajoituk- set koskevat opettajankoulutusta ja psykologikoulutusta. Opinto-opas 2018–2019 35 Rikostaustaotteiden tarkastaminen Rikostaustaote tarkastetaan opiskelijalta opettajan- ja psykologikoulutuksessa,… Continue Reading Humanistisen osaston opinto-opas

Luokanopettaja (pdf) [pdf]

…pääaine Orientaa- tio-, kieli- ja viestintä- opinnot Pääaineen perus- ja aine- opinnot Pääaineen syventävät opinnot Sivuaine- opinnot (+ vapaasti valit- tavia opintoja) Opettajankoulutus (Asetus opetustoi- men henkilöstön kelpoisuusvaati- muksista 1998/986)… Continue Reading Luokanopettaja (pdf)

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edistäminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat Kansainväliset maisteriohjelmat: Master’s Degree Programme in… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020