Hakutulokset: opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…pykäliä sovelletaan. Rehtori antaa erillisen menettelytapaohjeen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja rikostausta- otteen pyytämisestä. 44 § Eettiset periaatteet Tiedekuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen eettiset periaatteet tunnetaan. Rehtori…

Opintojohtosääntö [sivu]

…erillisen menettelytapaohjeen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja rikostaustaotteen pyytämisestä. 44 § Opiskelun ja opetuksen eettiset ohjeet Yliopiston tutkimuseettinen toimikunta vahvistaa Opiskelun ja opetuksen eettiset ohjeet. Tiedekuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että opetuksen,…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…opiskelijan Kamu-käsikirjaan verkossa. Tiedekunnan opinto-oppaaseen on koottu opetusta antavien yksiköiden opetussuunnitelmat (tutkin- torakenteet, opintojaksoluettelot ja määräykset) sekä tiedekunnan määräykset ja ohjeet. Opinto-opas on luettavissa verkkosivuilta (www.uef.fi). Oppiaineiden opetussuunnitel- mat, opetuksen

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

pysyväismääräykset 2013 (pdf) OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Johtosääntö Opiskelua ja opetusta Itä-Suomen yliopistossa ohjaa opintojohtosääntö. Uusi opintojohtosääntö tulee voimaan 1.8.2019. Siihen saakka noudatetaan tutkintosääntöä. Etiikka Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020 [sivu]

ja opiskelun eettiset ohjeet ovat Kamussa. Plagiointi ja vilppi opinnoissa Menettely vilppi- ja häirintätapauksissa Opintosuoritus voidaan hylätä, mikäli opiskelija on sitä suorittaessaan syyllistynyt opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuvaan rikkomukseen. Valvoja voi…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ja ajantasainen viestintä sekä sopimuksista kiinnipitäminen ovat hyvän ohjaussuhteen tunnusmerkkejä. Tutkielman tekemisessä on syytä tutustua Itä-Suomen yliopiston eettisiin ohjeisiin. Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet löytyvät Opiskelijan käsikirjasta (kamu.uef.fi). Itä-Suomen yliopistolla…

Tietoa opinnoista ja opiskelusta [sivu]

…neuvottelukunta (nettisivut) Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet UEF Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmä UEF Tekijänoikeudet ja opiskelu – Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää tekijänoikeuksista? (39:35) Vesa Linja-aho, Metropolia   Yhteystietomme: oppitupa@uef.fi Tietoturva Tietoturva on…

JOHTOSAANTO_Tutkintosaanto [pdf]

…opiskeluoikeuden peruuttamista koskevia pykäliä sovelletaan. Rehtori antaa erillisen menettelytapaohjeen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja rikostaustaotteen pyytämisestä. 44 § Eettiset periaatteet Tiedekuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen eettiset periaatteet…