Hakutulokset: opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet

Opintojohtosääntö [sivu]

…erillisen menettelytapaohjeen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja rikostaustaotteen pyytämisestä. 44 § Opiskelun ja opetuksen eettiset ohjeet Yliopiston tutkimuseettinen toimikunta vahvistaa Opiskelun ja opetuksen eettiset ohjeet. Tiedekuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että opetuksen,…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…opiskelijan Kamu-käsikirjaan verkossa. Tiedekunnan opinto-oppaaseen on koottu opetusta antavien yksiköiden opetussuunnitelmat (tutkin- torakenteet, opintojaksoluettelot ja määräykset) sekä tiedekunnan määräykset ja ohjeet. Opinto-opas on luettavissa verkkosivuilta (www.uef.fi). Oppiaineiden opetussuunnitel- mat, opetuksen

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas [sivu]

opintojohtosääntö. Uusi opintojohtosääntö <linkki> tulee voimaan 1.8.2019. Siihen saakka noudatetaan tutkintosääntöä <linkki>. Etiikka Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet ovat Kamussa. Plagiointi ja vilppi opinnoissa LUONNOS Menettely plagiointi- ja muissa vilppitapauksissa…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ja ajantasainen viestintä sekä sopimuksista kiinnipitäminen ovat hyvän ohjaussuhteen tunnusmerkkejä. Tutkielman tekemisessä on syytä tutustua Itä-Suomen yliopiston eettisiin ohjeisiin. Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet löytyvät Opiskelijan käsikirjasta (kamu.uef.fi). Itä-Suomen yliopistolla…

Tietoa opinnoista ja opiskelusta [sivu]

…neuvottelukunta (nettisivut) Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet UEF Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmä UEF Tekijänoikeudet ja opiskelu – Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää tekijänoikeuksista? (39:35) Vesa Linja-aho, Metropolia   Yhteystietomme: oppitupa@uef.fi Tietoturva Tietoturva on…

JOHTOSAANTO_Tutkintosaanto [pdf]

…opiskeluoikeuden peruuttamista koskevia pykäliä sovelletaan. Rehtori antaa erillisen menettelytapaohjeen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja rikostaustaotteen pyytämisestä. 44 § Eettiset periaatteet Tiedekuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen eettiset periaatteet…

Plagiaatintunnistusjärjestelmä [sivu]

Voit testata opinnäytteesi tai muun kirjallisen työsi itsenäisesti Turnitinin kautta seuraavalla Moodle-kurssilla: https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=24167 Ohjeet opettajalle Järjestelmän ohjeet opettajalle Heimossa (vaatii kirjautumisen) Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet Tutustu myös opetuksen ja…