Hakutulokset: opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ja ajantasainen viestintä sekä sopimuksista kiinnipitäminen ovat hyvän ohjaussuhteen tunnusmerkkejä. Tutkielman tekemisessä on syytä tutustua Itä-Suomen yliopiston eettisiin ohjeisiin. Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet löytyvät Opiskelijan käsikirjasta (kamu.uef.fi). Itä-Suomen yliopistolla…

Tietoa yliopisto-opiskelusta [sivu]

…osaksi opiskeluasi. Tutustu opiskelun kiellettyihin aineisiin (Prezi-esitys)   Mitä on hyvä tieteellinen käytäntö? TENK tutkimuseettinen neuvottelukunta (nettisivut) Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet UEF Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmä UEF Tekijänoikeudet ja opiskelu – Mitä…

Plagiaatintunnistusjärjestelmä [sivu]

Voit testata opinnäytteesi tai muun kirjallisen työsi itsenäisesti Turnitinin kautta seuraavalla Moodle-kurssilla: https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=5502 Ohjeet opettajalle Järjestelmän ohjeet opettajalle Heimossa (vaatii kirjautumisen) Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet Tutustu myös opetuksen ja…

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [sivu]

…Opetus- ja ohjausneuvoston asettamispäätös (1.9.2017) Koulusivistyskielen määritteleminen ja tutkinnon kielitaitovaatimukset (1.8.2017) Pro gradu -tutkielma/syventävien opintojen opinnäytetyöprosessi (1.8.2017) Tutkintotodistussuositukset (1.8.2016) Opetuksen ja opiskel​un​ eettiset ohjeet​ (31.12.2015) ​ Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö ​(18.12.2014)…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…kampuksesta ensitieto opiskelusta tärkeät paikat ja palvelut pieni kertaustesti yliopisto-opiskelun tärkeistä asioista ja muuta tärkeää. Opintosi käynnistyvät jouhevasti, kun tutustut ennakkomateriaaliin ennen syyskuun orientaatioviikkoa, joka alkaa kampuksella 3. syyskuuta. Kampuksella…