Hakutulokset: opinto-oikeus

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

aineopinnot sekä vähintään yhden sivuaineen opintokokonaisuus. Sivuaineen opintokokonaisuuden tulee olla vähintään 25 opintopisteen laajuinen. Li- säksi tutkintoon tulee sisältyä kieli- ja viestintäopintoja vähintään 9 opintopistettä ja henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 opintopiste…. Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Opintojohtosääntö [sivu]

§:ssä tarkoitettu yliopiston tutkintosääntö. 2 § Määritelmät Tässä opintojohtosäännössä tarkoitetaan opiskelijalla henkilöä, jolla yliopiston opintoihin opiskeluoikeus tai opintooikeus, opiskeluoikeudella tutkinnonsuoritusoikeutta ja opinto-oikeudella muuta oikeutta opiskella, tutkinto-ohjelmalla koulutusohjelmaa, oppiainepohjaisesti järjestettävää koulutusta… Continue Reading Opintojohtosääntö

Terveystieteiden tiedekunta: Ravitsemustieteen opinto-opas 2019-20 [sivu]

tehdä reklamaatio tai oikaisupyyntö. OPINNÄYTTEET kaikki opinnäytteistä: ohjeet, lomakkeet, arviointiperusteet… OPINTOJEN SUORITTAMINEN JA ARVIOINTI Opintosuoritusten arviointi ja muutoksenhaku Opintosuoritusten arviointi Opintosuorituksen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa vahvistettuun opintojaksokuvaukseen. Opintosuoritukset tai sen osat… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Ravitsemustieteen opinto-opas 2019-20