Hakutulokset: opinto-oikeus

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

mukaan. 6.5.4 Opintokokonaisuuksien rekisteröinti Kun opintokokonaisuuden kaikki opintojaksot on suoritettu, opintokokonaisuudesta haetaan kokonaisuusmerkintää eli opintokokonaisuuden sulkemista. Opintokokonai- suus on suositeltavaa sulkea mahdollisimman pian viimeisen kokonaisuuteen kuuluvan opintojakson suorittamisen jälkeen. Ohjeet… Continue Reading Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

aineopinnot sekä vähintään yhden sivuaineen opintokokonaisuus. Sivuaineen opintokokonaisuuden tulee olla vähintään 25 opintopisteen laajuinen. Li- säksi tutkintoon tulee sisältyä kieli- ja viestintäopintoja vähintään 9 opintopistettä ja henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 opintopiste…. Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Opintojohtosääntö [sivu]

§:ssä tarkoitettu yliopiston tutkintosääntö. 2 § Määritelmät Tässä opintojohtosäännössä tarkoitetaan opiskelijalla henkilöä, jolla yliopiston opintoihin opiskeluoikeus tai opintooikeus, opiskeluoikeudella tutkinnonsuoritusoikeutta ja opinto-oikeudella muuta oikeutta opiskella, tutkinto-ohjelmalla koulutusohjelmaa, oppiainepohjaisesti järjestettävää koulutusta… Continue Reading Opintojohtosääntö