Hakutulokset: opiskelutaidot

Lyhyt johdatus työnhakuun [pdf]

…viestintävalmiudet, esiintymis- ja esittämistaidot kielitaito (äidinkielellinen osaaminen vs. vieraat kielet) matemaattinen lahjakkuus kunnianhimo/kilpailuhenkisyys/urasuuntautuneisuus/paineensietokyky taiteellisuus, käden taidot uuden oppimis- ja omaksumiskyky, opiskelutaidot organisointi- ja suunnittelukyky johtamiskyky, tuloksentekokyky, vastuunkantaminen kyky itsenäiseen työskentelyyn,…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…– opinnot, jotka eivät kuulu mihinkään oppiaineeseen (esim. vertaistuutorointi, ylimääräiset kielikeskusopinnot, akateemiset opiskelutaidot) – pää- tai sivuaineiden ylimääräiset opinnot, joita ei ole liitetty mihinkään opin- tokokonaisuuteen – ulkomailla suoritetut opinnot,…