Search Results: oppari-en

Terveystieteiden tiedekunta: Ravitsemustieteen opinto-opas 2020-21 [Student Book Search Tag]

…terveystieteiden tiedekunnan suurin laitos. Laitos jakautuu biolääketieteen, hammaslääketieteen, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen sekä kliinisen lääketieteen yksikköön. Laitos vastaa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaattien sekä terveystieteiden (ravitsemustiede sekä terveyden edistäminen – suuntautumisvaihtoehdot:… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Ravitsemustieteen opinto-opas 2020-21

Terveystieteiden tiedekunta: Ravitsemustieteen opinto-opas 2019-20 [Student Book Search Tag]

…on terveystieteiden tiedekunnan suurin laitos. Laitos jakautuu biolääketieteen, hammaslääketieteen, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen sekä kliinisen lääketieteen yksikköön. Laitos vastaa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaattien sekä terveystieteiden (ravitsemustiede sekä terveyden edistäminen -… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Ravitsemustieteen opinto-opas 2019-20

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…tiede Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemus- tiede Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, vä- estön terveyden edistäminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat Biolääketieteen koulutusohjelma Biolääketieteen koulutus on kaksiportainen ja kandidaattivaiheen jälkeenContinue Reading Biolääketieteen opinto-opas

UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut [pdf]

…toimeentulo esi- merkiksi oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä. Rahoitusmahdollisuuksia ovat esimerkiksi:  Itä-Suomen yliopiston apuraha (yliopiston järjestämiin vaihtopaikkoihin kuu- luu ohjelmakohtainen apuraha)  opintotuki  säätiöiden, järjestöjen, rahastojen, liittojen, yhdistysten ja ystävyysseurojenContinue Reading UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…opetet- tavaan oppiaineeseen tai eheyttävään oppimiskokonaisuuteen, niiden sisältöihin ja / tai pedagogiikkaan. Muiden kuin varsinaisten valinnaisten opintojaksojen sopivuudesta monialaisten opintojen kokonaisuuteen sovitaan monialaisten opintojen vastuuopettajan kanssa. Monialaisten valinnaisten opintojaksojen korvaavuutta… Continue Reading Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…tutkinnon rakenne lukuvuonna 2020-2021 Hoitotieteen pääaineen terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintorakenne (pdf) Hoitotieteen pääaine, terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriopintojen eteneminen Hoitotieteen pääaine: terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriopintojen eteneminen (pdf) Koulutuksen sisällöt ja… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2020-2021