Hakutulokset: tukipalvelut

Opintojen tuki ja työkalut [sivu]

…palveluita ovat esimerkiksi hakijapalvelut, kansainväliset liikkuvuuspalvelut, koulutuspalvelut, opintohallinnon palvelut (asiakaspalvelutiski, opiskelijarekisteri), opintopsykologipalvelut, opintotukipalvelut, opiskelijarekrytointipalvelut, eOppimisen tukipalvelut, opiskelijoiden tulopalvelut (tuutorointi ja orientaatio) ja urapalvelut. Opintopalveluissa koordinoidaan myös opiskeluhyvinvointiasioita. Tietotekninen tuki -…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

… Koulutuspalvelut  Opintohallinnon palvelut (asiakaspalvelutiski, opiskelijarekisteri)  Opintopsykologipalvelut  Opintotukipalvelut  Opiskelijarekrytointipalvelut  eOppimisen tukipalvelut  Urapalvelut Opiskelijoiden palvelut ja digitaaliset työvälineet löytyvät verkosta Kamu –opiskelijan käsikirjasta, kamu.uef.fi. Opiskelijan…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…henkilöstö sekä opiskelijat. Yliopis- topalvelut tuottavat tiedekunnan hallinto- ja tukipalvelut. 2.1 Humanistinen osasto Itä-Suomen yliopiston humanistinen osasto on Itä-Suomen ainoa humanistista koulutusta järjestävä yksikkö, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet erityisesti kielten…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…muu henkilöstö sekä opiskelijat. Yliopistopalvelut tuottavat tiedekunnan hallinto- ja tukipalvelut. 2.1 SOVELTAVAN KASVATUSTIETEEN JA OPETTAJANKOULUTUKSEN OSASTO Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on tutkimusperustaista opet- tajankoulutustehtävää toteuttava yksikkö. Osasto vastaa lastentarhanopettajien,…

ORI2018ohjelmaJNS [pdf]

…12.30-13. Voit mennä seuraamaan valitsemaasi tietoiskua sinulle sopivana aikana. Tietoiskujen aiheita ovat: 1. Vapaa-aika ylioppilaskunnassa (Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, Ag 108) 2. Oppari –tukipalvelut ja työvälineet opiskelijalle (Opintopalvelut, Ag 106) 3….

ORI2018ohjelmaKPO [pdf]

…sopivana aikana. Tietoiskujen aiheita ovat: 1. Vapaa-aika ylioppilaskunnassa (Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, Sn202) 2. Oppari –tukipalvelut ja työvälineet opiskelijalle (Opintopalvelut, Sn200) 3. Kielikeskuksen kieli- ja viestintäopinnot (Kielikeskus, Sn203) 4. Tule perehtymään…

Ohjeet_esteetön uef_2019 (1) [pdf]

…seikka muodostaa esteen opiskelijaksi ottamiselle (es- teettömyys). Yksilöllisten opintojärjestelyjen hakemiseen, käsittelyyn ja myöntämiseen liittyvä prosessi on kuvattu IMS-järjestelmässä (Koulutuksen ja tutkimuksen tukipalvelut > Opintopalvelut > Opiske- lun tuki > Opiskelijoiden…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…Nyman ja 2. varadekaani professori Pertti Väisänen. Tiedekuntaneuvostossa ovat edustettuina professorit, muu henkilöstö sekä opiskelijat. Yliopistopalvelut tuottaa tiedekunnan hallinto- ja tukipalvelut. 2.1 KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN OSASTO Kasvatustieteiden ja psykologian osastossa…