Search Results: tyonhaku-en

Triura2015_tulokset_UEF [pdf]

…5 10 15 20 25 30 35 Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Vakituinen osa-aikatyö Määräaikainen osa-aikatyö Itsenäinen yrittäjä, ammatinharjoittaja tai freelancer Apurahatutkija tai -taiteilija Työllistetty tai työharjoittelu Työtön työnhakija Työvoimakoulutus tai… Continue Reading Triura2015_tulokset_UEF

Valmistuneiden sijoittuminen työelämään [Student Book Search Tag]

…2013 tohtoroituneiden uraseurannan tuloksia (pdf)   Ammattinimikkeet Vastavalmistuneiden ammatti- ja virkanimikkeitä (v. 2011-2018 tehtyjen työllistymiskyselyiden aineistosta) koulutusaloittain (liitteissä eriteltynä pääaineittain/koulutusohjelmittain): farmasia, lääketiede, hammaslääketiede ja psykologia humanistinen kasvatustieteellinen kauppatieteellinen luonnontieteellinen maatalous-metsätieteellinenContinue Reading Valmistuneiden sijoittuminen työelämään

Linkkejä urasuunnitteluun ja työnhakuun [Student Book Search Tag]

…sekä Akavalaisilla liitoilla https://rekryforum.helsinki.fi/tavoitepeli/ Tavoitepeli on kehitetty tukemaan tavoitteen asettelua ja oppimisprosessia korkeakoulutettujen harjoittelussa. http://www.puv.fi/fi/study/opinto-ohjaus/oppimaan_oppiminen/valtti_tyonhakutaidot_tyokirja.pdf Valttityönhakutaidot-opas https://korkeakoulusta.fi/tyokalut/valmistuminen-projektina/osaamisympyra/ Osaamisympyrä Erilaisten oppijoiden liitto: Tutki millainen olet oppijana? Opintopolku -koulutuksen Internet-palvelu Career Center,… Continue Reading Linkkejä urasuunnitteluun ja työnhakuun

Työharjoittelu [Student Book Search Tag]

…kanssa ennen harjoittelun alkua. Työnantajan kanssa on syytä tehdä myös kirjallinen työsopimus. Harjoittelutuen hakeminen Harjoittelutukea haetaan oman oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Kannattaa selvittää oman oppiaineen käytännöt ja kriteerit hakemisen suhteen. Käytettävät… Continue Reading Työharjoittelu

Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen harjoittelutuen kriteerit [Student Book Search Tag]

…apurahan suuruudesta. Ulkomaalaisten työnantajien ei odoteta maksavan opiskelijalle palkkaa harjoittelusta, koska katsotaan tämän kohtuuttomasti vaikeuttavan harjoittelupaikkojen löytämistä Mille aloille? Kansainvälisen harjoittelun tukea voivat saada kaikkien alojen perustutkinto-opiskelijat Kenelle? Kansainvälinen harjoittelu… Continue Reading Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen harjoittelutuen kriteerit