Hakutulokset: vaihto-opinnot

Vaihto-opinnot ja hyväksilukeminen [sivu]

…laajuudeltaan 25–35 op. Kansainvälistymisen opintokokonaisuus on kaikille opiskelijoille vapaasti valittava sivuaine. Opintokokonaisuuteen voi kiinnittää opintoja, jotka liittyvät seuraaviin neljään moduuliin: kotikansainvälistyminen, kansainvälinen harjoittelu, opinnot ulkomailla sekä kulttuurien moninaisuus ja kieliopinnot….

Vaihto-opiskelun UKK eli usein kysytyt kysymykset [sivu]

lähteä? Onko yhden lukukauden vaihto sopiva? Sopiiko suunnitelmiisi paremmin koko lukuvuoden mittainen vaihto? Miten rahoitat vaihtosi? Haluatko lähteä vaihtoon itseksesi vai ystävän/puolison/perheen kanssa? Milloin voi lähteä vaihtoon? Vaihto-opiskelijaksi voivat hakea…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…on mahdollista suorittaa 26 opintopisteen laajuiset perusopinnot tai 61 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot. Sekä perusopinnot että aineopinnot tarjoavat opiskelijalle pedagogisia ja tiedollisia perusvalmiuksia toimia elämänkatsomustiedon opettajana eri kouluasteilla. Perusopinnot

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…perusopinnot (25 op) • Gerontologian perusopinnot (25 op) • Hoitotieteen aineopinnot (37 op) • Kansanterveystieteen perus- ja aineopinnot (60 op) • Kuntoutustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) • Lasten ja…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…asiantuntijuuden lähtökohdat Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (jatkuu keväällä) Vapaasti valittavat opinnot 1. lukuvuosi, kevät Orientoivat opinnot Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS 2 op Kieli- ja viestintäopinnot English Academic and Professional…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…perus- ja aineopinnot (60 op) • Gerontologian perusopinnot (25 op) • Hoitotieteen aineopinnot (31 op) • Ihmisen biologia (25 op) • Kansanterveystieteen perus- ja aineopinnot (60 op) • Kuntoutustieteen perus-…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…perusopinnot (25 op)  Hoitotieteen aineopinnot (31 op)  Ihmisen biologia (25 op)  Kansanterveystieteen perus- ja aineopinnot (60 op)  Kuntoutustieteen perus- ja aineopinnot (60 op)  Lasten ja…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…historian tai yleisen historian aineopinnot 75 Kieli- ja viestintäopinnot Äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vie- raan kielen (Englanti) opinnot 15 Sivuaineopinnot Sivuaineen perusopinnot 25–30 Sivuaineopinnot Sivuaineen perusopinnot 25–30 Vapaavalintaiset opinnot